Kế hoạch thi nâng ngạch công chức trong Cơ quan nhà nước và Đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018

Chủ đề   RSS   
 • #482583 18/01/2018

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4259 lần


  Kế hoạch thi nâng ngạch công chức trong Cơ quan nhà nước và Đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018

  >>> So sánh Cơ quan nhà nước và Đơn vị sự nghiệp công lập

  Thông báo đến các bạn có ý định dự thi nâng ngạch công chức cùng biết để kịp thời chuẩn bị.

  Ngày 08/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 28/QĐ-BNV về kế họach tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước. Cụ thể như sau:

  I. Đối tượng dự thi

  1. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

  2. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương

  3. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương

  Xem chi tiết đối tượng được dự thi tại file đính kèm.

  II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi

  Để được đăng ký dự thi, công chức cần đáp ứng các điều kiện sau:

  - Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch, có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

  Xem hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức tại đây.

  - Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn.

  Riêng đối với tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp, theo quy định của Nghị quyết 39-NQ/TW năm 2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thì vị trí việc làm để xét dự thi là cônbg chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp chiến lược ở các Bộ, Ban, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND, HĐND và người đứng đầu Sở, Ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh. Trường hợp công chức là cấp phó của người đứng đầu Sở, Ban, ngành và tương đương thì phải là cấp ủy viên cấp tỉnh hoặc được giao quyền, phụ trách cơ quan, đơn vị.

  - Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi

  III. Hồ sơ đăng ký dự thi

  - Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức

  - Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP.

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của công chức theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực

  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch.

  - Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức dự thi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

  Lưu ý: Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm

  IV. Nội dung thi

  Có 4 môn chính: môn kiến thức chung, môn chuyên môn nghiệp vụ, môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng

  Xem chi tiết nội dung thi tại file đính kèm.

   
  7662 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận