Kế hoạch đánh giá giải quyết thủ tục tư pháp theo cơ chế một cửa

Chủ đề   RSS   
 • #605396 14/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75415
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1927 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Kế hoạch đánh giá giải quyết thủ tục tư pháp theo cơ chế một cửa

  Ngày 06/9/2023 Bộ Tư pháp đã có Quyết định 2154/QĐ-BTP năm 2023 ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp năm 2023.
   
  Theo đó, thực hiện hiệu quả hoạt động đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 tại Bộ Tư pháp theo kế hoạch cụ thể như sau: 
   
  ke-hoach-danh-gia-giai-quyet-thu-tuc-tu-phap-theo-co-che-mot-cua
   
  (1) Xây dựng Kế hoạch tổ chức đánh giá giải quyết cơ chế một cửa
   
  Xây dựng Kế hoạch tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp năm 2023. 
   
  Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ. 
   
  Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan. 
   
  Thời hạn hoàn thành: Tháng 9/2023. 
   
  (2) Xây dựng mẫu Phiếu đánh giá giải quyết cơ chế một cửa
   
  Xây dựng mẫu Phiếu đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023.
   
  - Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ. 
   
  - Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan. 
   
  - Thời hạn hoàn thành: Tháng 10/2023. 
   
  (3) Thực hiện phát và thu hồi Phiếu đánh giá
   
  Thực hiện phát và thu hồi Phiếu đánh giá của tổ chức, cá nhân (khoảng hơn 600 Phiếu). 
   
  - Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ. 
   
  - Đơn vị phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Trung tâm Lý  lịch tư pháp quốc gia. 
   
  - Thời hạn hoàn thành: Tháng 11/2023. 
   
  (4) Tổng hợp, xử lý Phiếu đánh giá
   
  Tổng hợp, xử lý Phiếu đánh giá thực hiện theo kế hoạch sau:
   
  - Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ. 
   
  - Đơn vị phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Trung tâm Lý  lịch tư pháp quốc gia. 
   
  - Thời hạn hoàn thành: Tháng 12/2023. 
   
  (5) Xây dựng Báo cáo về tình hình, kết quả đánh giá giải quyết
   
  Xây dựng Báo cáo về tình hình, kết quả đánh giá giải quyết thủ tục  hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023. 
   
  - Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ. 
   
  - Đơn vị phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Trung tâm Lý  lịch tư pháp quốc gia. 
   
  - Thời hạn hoàn thành: Tháng 12/2023. 
   
  (6) Công khai kết quả thực hiện đánh giá giải quyết thủ tục
   
  Công khai kết quả thực hiện đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 và gửi tổng hợp kết quả đánh giá cho Văn phòng Chính phủ. 
   
  - Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ. 
   
  - Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin. 
   
  - Thời hạn hoàn thành: Tháng 12/2023. 
   
  Xem thêm Quyết định 2154/QĐ-BTP năm 2023 có hiệu lực từ ngày 06/9/2023
   
  56 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận