Huyết tương của bệnh viện Huyết học có phải là tài sản nhà nước không?

Chủ đề   RSS   
 • #572501 22/06/2021

  Special29
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (425)
  Số điểm: 2980
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 63 lần


  Huyết tương của bệnh viện Huyết học có phải là tài sản nhà nước không?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017:

  "Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác."

  Đồng thời tại khoản 3 Điều 133 quy định:

  Điều 133. Hiệu lực thi hành

  ... 

  3. Tài sản nhà nước được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành là tài sản công."

  Căn cứ thêm quy định tại khoản 3 Điều Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định: 

  "Điều 3. Tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân

  ...

  4. Tài sản do tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ nhưng chưa hạch toán ngân sách nhà nước và hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác cho Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước)."

  Theo quy định, mình xin đưa ra quan điểm như sau: máu (huyết tương) được hiến tặng là tài sản công (tài sản nhà nước).

   
   
  314 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #572777   27/06/2021

  Không đồng ý với quan điểm của bạn, mình xin có một số ý kiến như sau:

  Theo Điều 105 Bộ luật dân sự 2015 thì tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

  Và Khoản 1 Điều 12 Thông thư 26/2013/TT-BYT quy định: Huyết tương là phần dịch lỏng không chứa các tế bào máu, được điều chế từ đơn vị máu toàn phần hoặc lấy trực tiếp từ người hiến huyết tương bằng gạn tách.

  => Theo quy định trên, cá nhân mình thấy “huyết tương” không phải là một loại tài sản như bạn đã trình bày ở trên. (Do huyết tương là một loại dịch được lấy từ cơ thể con người được hiến tặng với mục đích nhân đạo nên không thể xem nó là vật, tiền, giấy tờ có giá hay quyền tài sản theo luật dân sự.)

  Bên cạnh đó, tại Điều 197 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý. (Huyết tương không phải là tài sản – được chứng minh ở trên, nên huyết tương cũng không phải là tài sản công theo quy định này)

  Như vậy, từ những quy định trên, huyết tương đã được hiến tại Viện huyết học không phải là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.

   

   
  Báo quản trị |