Hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp nào không phải thông báo tìm kiếm việc làm?

Chủ đề   RSS   
 • #538693 12/02/2020

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 486 lần


  Hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp nào không phải thông báo tìm kiếm việc làm?

  Trợ cấp thất nghiệp là một trong những loại trợ cấp để hỗ trợ người lao động trong quá trình thôi việc, mất việc làm để có thời gian và tiền bạc để tìm công việc mới.

  Theo quy định, trong quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp người hưởng trợ cấp thất nghiệp có nghĩa vụ tìm kiếm việc làm và thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm trừ một số trường hợp đặc biệt.

  Tuy nhiên, khi người lao động thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH thì không phải thông báo tìm kiếm việc làm:

  – Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên;

  – Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

  – Nghỉ hưởng chế độ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Riêng đối với trường hợp nam giới có vợ chết sau khi sinh con mà phải trực tiếp nuôi dưỡng con thì giấy tờ xác nhận là giấy khai sinh của con và giấy chứng tử của mẹ;

  – Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở dạy nghề;

  – Thực hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng.

  Khi thuộc các trường hợp trên, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp giấy đề nghị không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo Mẫu số 17 của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

  Sau khi hết thời hạn của một trong các trường hợp nêu trên, người lao động phải tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định. Trường hợp người lao động vi phạm nghĩa vụ thông báo tìm kiếm việc làm thì có thể bị tạm dừng trợ cấp thất nghiệp nếu không thông báo theo Điều 53 Luật việc làm 2013:

  Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
  1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

  Theo hướng dẫn tại Điều 19 Nghị định 28/2015/NĐ-CP sau 2 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

  Trường hợp này người lao động sẽ không được lãnh trợ cấp thất nghiệp trong tháng do không (hoặc chậm) thông báo tìm kiếm việc làm. Để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm theo Điều 20 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

  Điều 20. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
  1. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mà tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
  Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.
  2. Thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp.

   

   
  2838 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lanbkd vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận