Hưởng phụ cấp liên quan độc hại của x quang lĩnh vực y tế

Chủ đề   RSS   
 • #559106 29/09/2020

  Hưởng phụ cấp liên quan độc hại của x quang lĩnh vực y tế

  Trường hợp làm việc bên lĩnh vực y tế có chụp chiếu X-quang thì được hưởng phụ cấp theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định 11/2007/QĐ-BLĐTBXH:

  -  Mức 4, hệ số 0,4.

  + Áp dụng từ ngày 01/10/2004 đối với cán bộ, viên chức:

  - Trực tiếp khám, chữa bệnh và phục vụ người mắc bệnh HIV/AIDS, bệnh lao, bệnh tâm thần (kể cả thương binh, bệnh binh tâm thần), bệnh truyền nhiễm;

  - Trực tiếp khám, chữa bệnh và phục vụ người nghiện ma túy trong thời gian cắt cơn giải độc;

  - Chiếu chụp, điện quang.

  + Áp dụng từ 01/4/2007 đối với cán bộ, viên chức trực tiếp khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và phục vụ người bị di chứng chất độc hoá học.

  Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại phụ lục 1 Thông tư 15/2016/TT-BYT thì người làm việc tại phòng chụp X-quang thuộc danh mục bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội và hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp.

  Điều 3. Danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định

  1. Bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp và hướng dẫn chẩn đoán, giám định quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.”

  Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH Điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng:

  - Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau:

  + Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

  + Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

  Việc xác định các yếu tố quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động).

  - Mức bồi dưỡng:

  Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau:

  - Mức 1: 10.000 đồng;

  - Mức 2: 15.000 đồng;

  - Mức 3: 20.000 đồng;

  - Mức 4: 25.000 đồng.

  Việc xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật cụ thể theo điều kiện lao động và chỉ tiêu môi trường lao động được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

   

   
  2650 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trandothucuyen96@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận