Hướng dẫn xử lý tình huống bất ngờ trong coi thi kiểm tra chất lượng đầu vào công chức

Chủ đề   RSS   
 • #607289 05/12/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn xử lý tình huống bất ngờ trong coi thi kiểm tra chất lượng đầu vào công chức

  Đây là nội dung tại Thông tư 17/2023/TT-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 29/11/2023 ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
   
  Theo đó, quy trình coi thi và hướng dẫn xử lý tình huống bất ngờ trong coi thi kiểm tra chất lượng đầu vào công chức được thực hiện như sau:
   
   
  (1) Quy trình coi thi chất lượng đầu vào công chức
   
  - Quy trình coi thi bao gồm các bước sau:
   
  + Kiểm tra hiện trạng điểm thi trước giờ thi.
   
  + Kích hoạt hệ thống thi của điểm thi; nhập dữ liệu kỳ thi và dữ liệu về câu hỏi và đáp án.
   
  + Gọi thí sinh vào phòng thi, làm thủ tục dự thi cho thí sinh và phổ biến nội quy, quy chế và những việc thí sinh cần biết, cần làm.
   
  + Quản lý việc làm bài thi của thí sinh; xử lý các phát sinh về máy thi hoặc xử lý vi phạm của thí sinh (nếu có).
   
  + Kết thúc ca thi (chiết xuất dữ liệu, lập các báo cáo của điểm thi và bàn giao).
   
  - Nội dung các bước trong quy trình coi thi được quy định cụ thể tại Hướng dẫn tổ chức thi của Hội đồng kiểm định.
   
  - Trách nhiệm thực hiện quy trình coi thi
   
  + Ban coi thi chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động của điểm thi trong công tác coi thi.
   
  + Trưởng điểm thi chịu trách nhiệm phân công, chỉ đạo công tác coi thi của điểm thi.
   
  + Giám thị coi thi và kỹ thuật viên máy vi tính chịu trách nhiệm thực hiện sự phân công, hướng dẫn công tác coi thi của Trưởng điểm thi.
   
  (2) Xử lý tình huống bất thường trong coi thi chất lượng đầu vào công chức
   
  - Tình huống bất thường trong coi thi bao gồm các trường hợp sau đây:
   
  + Sự cố máy thi làm gián đoạn việc làm bài thi của thí sinh.
   
  + Sự cố mất điện của điểm thi, phòng thi.
   
  + Sự cố do dịch bệnh, thiên tai.
   
  + Các sự cố khác làm dừng hoạt động của điểm thi, phòng thi.
   
  - Nguyên tắc xử lý tình huống bất thường
   
  + Nhanh chóng tìm các giải pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng gián đoạn của kỳ thi. Nếu tổng thời gian gián đoạn ca thi quá 15 phút vì bất kỳ lý do nào thì phải dừng ca thi.
   
  + Việc dừng ca thi với một hoặc nhiều thí sinh do Trưởng ban coi thi quyết định. Việc dừng ca thi với phòng thi, điểm thi do Chủ tịch Hội đồng kiểm định quyết định.
   
  + Khi phải dừng ca thi, Trưởng điểm thi có trách nhiệm trực tiếp nhắc lại cho thí sinh về quyền và nghĩa vụ của thí sinh; tổ chức thực hiện quy trình chuyển ca thi, chuyển đợt thi hoặc ghi nhận nguyện vọng khác của thí sinh để tiếp tục xử lý.
   
  + Trường hợp xảy ra sự cố máy thi làm gián đoạn việc làm bài thi của thí sinh hoặc làm ảnh hưởng đến kết quả làm bài của thí sinh thì giám thị phòng thi, kỹ thuật viên máy tính phải lập biên bản xác nhận sự cố, báo ngay với giám thị hành lang để báo cáo Trưởng điểm thi xem xét cho thí sinh được làm lại bài thi trong ca thi sau.
   
  (3) Giải quyết kiến nghị về bài thi chất lượng đầu vào công chức
   
  - Không phúc khảo kết quả đối với bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
   
  - Trường hợp thí sinh phát hiện câu hỏi thi có sai sót, phải có đơn kiến nghị ngay sau khi kết thúc ca thi gửi giám thị phòng thi để Trưởng điểm thi có căn cứ báo cáo Trưởng ban coi thi. 
   
  Trưởng ban coi thi có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm định để xem xét, giải quyết ngay trong buổi thi đó. Không giải quyết các đơn kiến nghị về bài thi trên máy vi tính của người dự thi nhận được sau thời gian nêu trên.
   
  Xem thêm Thông tư 17/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/01/2024.
   
  56 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận