Hướng dẫn xử lý thủ tục về thuế khi cá nhân là chủ hộ kinh doanh chết

Chủ đề   RSS   
 • #555898 27/08/2020

  LEGAL-A25
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 100 lần


  Hướng dẫn xử lý thủ tục về thuế khi cá nhân là chủ hộ kinh doanh chết

  Trường hợp chủ hộ kinh doanh là cá nhân chết, thì thủ tục và hướng xử lý về thuế như thế nào.?

  Tại Điều 69 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp người nộp thuế chết, cụ thể như sau: Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết do người được thừa kế thực hiện trong phần tài sản của người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết để lại hoặc phần tài sản người thừa kế được chia tại thời điểm nhận thừa kế. Trong trường hợp không có người thừa kế hoặc tất cả những người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

  Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người được pháp luật coi là đã chết do những người hưởng thừa kế thực hiện trong phạm vi di sản do người chết để lại.

  Trường hợp di sản chưa được chia thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện.

  Trong trường hợp di sản đã được chia thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người chết để lại được những người thừa kế thực hiện tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình được nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

  Trong trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng từ chối nhận di sản thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người chết để lại được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự”

  Như vậy, khi chủ hộ kinh doanh cá thể chết thì nghĩa vụ của người nộp thuế sẽ do người thừa kế thực hiện trong phần tài sản của người đã chết. Nếu trường hợp không có người thừa kế hoặc tất cả những người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người đã chết thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự cụ thể tại Điều 622 Bộ luật Dân sự 2015.

  Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp người chết có để lại di chúc và di chúc hợp pháp thì di sản sẽ được chia theo di chúc đó. Trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì di sản sẽ được chia theo quy định của pháp luật. Khi chia di sản theo quy định pháp luật thì sẽ chia theo hàng thừa kế được quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015

   

   
  2117 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận