Hướng dẫn xử lý một số trường hợp đặc thù đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #603559 26/06/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1812)
  Số điểm: 63308
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1350 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn xử lý một số trường hợp đặc thù đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh

  Ngày 23/6/2023, Tổng Cục thuế ban hành Thông báo 439/TB-TCT về việc tổ chức hội nghị tập huấn liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh.

  Về nội dung của Hội nghị tập huấn

  - Giới thiệu các điểm mới quy định về liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh;

  - Kế hoạch triển khai và hướng dẫn xử lý các giao dịch đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh theo hình thức liên thông;

  - Hướng dẫn đối với một số trường hợp đặc thù.

  Xem Tài liệu tập huấn và chương trình tập huấn

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/06/26/CH%C6%AF%C6%A0NG%20TR%C3%8CNH%20T%E1%BA%ACP%20HU%E1%BA%A4N.docx

  Thời gian: 01 ngày 28/06/2023 - bắt đầu từ 08 giờ 30.

  Hình thức: Trực tuyến tại các điểm cầu cơ quan Tổng cục Thuế, điểm cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố và 413 điểm cầu Chi cục Thuế và Chi cục Thuế khu vực.

  Theo đó, tại Thông báo 439/TB-TCT hướng dẫn xử lý các giao dịch đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh với một số trường hợp đặc thù, cụ thể:

  (1) Đối tượng, kế hoạch triển khai đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh.

  - Đối tượng thực hiện liên thông: Áp dụng đối với hộ kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hộ kinh doanh.

  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế như quy định hiện hành.

  - Thời gian thực hiện liên thông: Việc liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh được thực hiện từ ngày 01/7/2023 (Kể từ ngày Thông tư 02/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành)

  (2) Hướng dẫn đối với một số trường hợp đặc thù

  Trường hợp hộ kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh theo khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP nhưng chỉ đến cơ quan thuế đăng ký thuế (Cấp MST)

  Cơ quan thuế hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư 105/TT-BTC (theo mẫu biểu 03-ĐK-TCT), đối với hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế các bước xử lý hồ sơ thực hiện theo hướng dẫn tại tiết 4.1 điểm 4 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Công văn 5920/TCT-KK ngày 25/12/2017 của Tổng cục Thuế. 

  Xem và tải Mẫu biểu 03-ĐK-TCT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/06/26/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2003-%C4%91k-tcy.docx

  Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử các bước tiếp nhận và xử lý thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính.

  Hộ kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nhưng chưa được cấp MST

  - Trường hợp 1: Hộ kinh doanh chưa thực hiện thủ tục đăng ký thuế kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, khi hộ kinh doanh đến cơ quan thuế đăng ký thuế để cấp mã số thuế, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ của NNT thực hiện cấp mã số thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 105/2020/TT- BTC và thực hiện xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế đồng thời hướng dẫn hộ kinh doanh liên hệ với cơ quan đăng ký kinh dọ anh cấp huyện để thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế của hộ kinh doanh.

  - Trường hợp 2: Đối với những hộ kinh doanh qua rà soát, chuẩn hóa dữ liệu (danh sách do cơ quan đăng ký kinh doanh gửi) đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nhưng chưa thực hiện đăng ký thuế (chưa cấp MST). 

  Căn cứ trên danh sách cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp cơ quan thuế thực hiện việc xác minh tình trạng hoạt động của hộ kinh doanh và thực hiện cấp MST cho hộ kinh doanh theo thực tế xác minh và thực hiện xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế đồng thời hướng dẫn hộ kinh doanh liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện để thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế của hộ kinh doanh.

  - Trường hợp 3: Hộ kinh doanh chưa được cấp mã số thuế thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hướng dẫn hộ kinh doanh liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định pháp luật về thuế.

  Khi hộ kinh doanh đến cơ quan thuế đăng ký thuế để cấp mã số thuế, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ của NNT thực hiện cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh đồng thời hướng dẫn hộ kinh doanh liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện để thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế của hộ kinh doanh.

  Trường hợp cá nhân, thành viên hộ gia đình đã được cấp mã số thuế đăng ký thành lập hộ kinh doanh (đã được cấp MST nhưng chưa cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh)

  Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế nhận thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh từ Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh truyền sang tự động kiểm tra thông tin trong hệ thống. 

  Trường hợp cá nhân, thành viên hộ gia đình đã được cấp mã số thuế đăng ký thành lập hộ kinh doanh tương ứng, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động gửi thông tin về mã số thuế đã cấp sang Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

  Ngay khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế giao dịch thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh để Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế cập nhật thay đổi thông tin.

  Xem chi tiết tại Thông báo 439/TB-TCT ngày 23/6/2023.

   
  742 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (20/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận