Hướng dẫn xử lý kỷ luật với người tố cáo là CB, CC, VC

Chủ đề   RSS   
 • #516860 16/04/2019

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 747 lần


  Hướng dẫn xử lý kỷ luật với người tố cáo là CB, CC, VC

  Hướng dẫn xử lý kỷ luật với người tố cáo là CB, CC, VC

  >>> Toàn văn điểm mới Luật Tố cáo 2018

  Là nội dung nằm trong Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

  Theo nội dung của nghị định thì:

  Cán bộ, công chức, viên chức biết rõ việc tố cáo là không đúng sự thật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần hoặc biết vụ việc đã được cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần mà không có bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo; cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật; sử dụng họ tên của người khác để tố cáo gây mất đoàn kết nội bộ hoặc ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Ngoài ta, thời hạn giải quyết tố cáo cũng được hướng dẫn chi tiết như sau:

  1. Thời hạn giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Tố cáo. Việc gia hạn giải quyết tố cáo được áp dụng đối với vụ việc phức tạp và đặc biệt phức tạp theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 30 Luật Tố cáo.

  2. Vụ việc phức tạp là vụ việc có một trong các tiêu chí sau đây: a) Tố cáo về một nội dung nhưng phải xác minh từ 02 địa điểm trở lên; b) Tố cáo có từ 02 nội dung phải xác minh trở lên;

  c) Nhiều người tố cáo về cùng một nội dung hoặc nội dung tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người;

  d) Tố cáo có yếu tố nước ngoài: người tố cáo ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài; hành vi bị tố cáo xảy ra ở nước ngoài; nội dung tố cáo phải xác minh ở nước ngoài;

  đ) Nội dung tố cáo liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, | tổ chức;

  e) Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình giải quyết tố cáo | còn ý kiến khác nhau;

  g) Có tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau cần có thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn.

  3. Vụ việc đặc biệt phức tạp là vụ việc có từ 02 tiêu chí trở lên được quy định tại khoản 2 Điều này.

  Nghị định có hiệu lực thi hành tư 28/5/2019, Nghị định 76/2012/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành

  Mời bạn xem chi tiết nội dung tại file đính kèm:

   

   
  4479 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận