Hướng dẫn xác định giá công trình xây dựng từ 15/2/2020

Chủ đề   RSS   
 • #537023 08/01/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Hướng dẫn xác định giá công trình xây dựng từ 15/2/2020

   

  Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Theo đó, giá công trình xây dựng được hướng dẫn như sau:

  * Giá xây dựng công trình theo quy định tại Điều 16 Nghị định 68/2014/NĐ-CP và được quy định như sau:

  a) Đơn giá xây dựng chi tiết gồm đơn giá xây dựng chi tiết đầy đủ và không đầy đủ.

  b) Giá xây dựng tổng hợp gồm giá xây dựng tổng hợp đầy đủ và không đầy đủ.

  * Nội dung chi phí cấu thành giá xây dựng công trình gồm

  a) Nội dung chi phí cấu thành đơn giá xây dựng chi tiết:

  - Đơn giá xây dựng chi tiết không đầy đủ gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng.

  - Đơn giá xây dựng chi tiết đầy đủ gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước.

  b) Nội dung chi phí cấu thành giá xây dựng tổng hợp được quy định như sau:

  - Giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ bao gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công xây dựng và được tổng hợp từ đơn giá xây dựng chi tiết tại điểm a khoản này.

  - Giá xây dựng tổng hợp đầy đủ bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tỉnh trước, được tổng hợp từ đơn giá xây dựng chi tiết tại điểm a khoản này.

  * Giá các yếu tố chi phí trong giá xây dựng công trình

  a) Giá vật liệu xây dựng là giá của một đơn vị vật liệu phù hợp với đơn vị tỉnh trong định mức xây dựng (giá cho 1 m3 cát, 1 kg thép, 1 viên gạch xây, ...) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hoặc giá thị trường.

  b) Đơn giá nhân công xây dựng là giá tính cho một ngày công của công nhân xây dựng trực tiếp và được xác định theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

  c) Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng là giá bình quân tình cho một ca làm việc và được xác định theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

  * Cơ sở xác định giá xây dựng công trình

  a) Đơn giá xây dựng chi tiết được xác định trên cơ sở định mức xây dựng và giá của các yếu tố chi phí tương ứng hoặc được xác định theo giá thị trường phù hợp với thời điểm tính toán.

  b) Giá xây dựng tổng hợp được xác định trên cơ sở tổng hợp từ đơn giá xây dựng chi tiết hoặc được xác định theo giá thị trường phù hợp với thời điểm

  Thông tư 09/2019/TT-BXD áp dụng đối với:

  - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án PPP.

  - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng, xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các dự án sử dụng vốn.

  Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/2/2020 thay thế thông tư 06/2016/TT-BXD

  Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm:

  Cập nhật bởi lamkylaw ngày 08/01/2020 05:30:37 CH
   
  6467 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận