Hướng dẫn xác định Cơ cấu ngạch công chức

Chủ đề   RSS   
 • #563421 26/11/2020

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 533 lần


  Hướng dẫn xác định Cơ cấu ngạch công chức

  Xác định cơ cấu ngạch công chức

  Xác đinh ngạch công chức - Ảnh minh họa

  Ngày 01/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức. Theo đó, tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

  Trên tinh thần đó, Bộ Nội vụ dự thảo Thông tư (Dự thảo) hướng dẫn xác định ngạch công chức.

  Tại Điều 5 của Dự thảo, các Cơ sở xác định ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm bao gồm:

  - Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức hành chính do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành.

  - Chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu vị trí việc làm

  - Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương.

  - Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

  - Căn cứ số lượng vị trí việc làm theo Phụ lục số IIIA và Phụ lục số IIIB của Nghị định 62/2020/NĐ-CP, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức xây dựng Danh mục ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm theo Phụ lục số 01 Dự thảo.

  Kế đó tại Điều 6 Dự thảo, việc xác định Cơ cấu các ngạch công chức như sau:

  Trên cơ sở quy định tại Điều 5 Thông tư này, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị của các bộ, ngành, địa phương được giao quản lý công chức có trách nhiệm xác định số lượng ngạch công chức và tỷ lệ % (phần trăm) công chức giữ các ngạch thuộc thẩm quyền quản lý của mình, cụ thể:

  - Người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng đề nghị theo Phụ lục số 02 của Dự thảo.

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng đề nghị theo Phụ lục số 03 của Dự thảo.

  Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm theo vị trí việc làm đã được phê duyệt của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định về số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức của bộ, ngành, địa phương. (Khoản 1 Điều 7 Dự thảo)

  Hiện tại Nghị định vẫn đang được dự thảo, xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây.

  Cập nhật bởi vankhanhnhu ngày 26/11/2020 11:17:53 SA
   
  1793 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  thienhuyendl (27/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận