Hướng dẫn viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên mới nhất 2024

Chủ đề   RSS   
 • #611747 20/05/2024

  btrannguyen
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (483)
  Số điểm: 8103
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 147 lần


  Hướng dẫn viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên mới nhất 2024

  Học sinh, sinh viên muốn bảo lưu kết quả học tập thì phải làm sao? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên mới nhất 2024.

  Khi nào sinh viên được bảo lưu kết quả học tập?

  Theo khoản 1 Điều 15 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định về nghỉ học tạm thời, thôi học như sau:

  - Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

  + Được điều động vào lực lượng vũ trang;

  + Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế;

  + Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;

  + Vì lý do cá nhân khác nhưng đã phải học tối thiểu 01 học kỳ ở cơ sở đào tạo và không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật.

  - Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy chế.

  - Sinh viên xin thôi học vì lý do cá nhân, trừ trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật. Những sinh viên này muốn quay trở lại học phải dự tuyển đầu vào như những thí sinh khác.

  - Quy chế của cơ sở đào tạo quy định cụ thể về điều kiện, thẩm quyền, thủ tục xét nghỉ học tạm thời, tiếp nhận trở lại học và cho thôi học; việc bảo lưu và công nhận kết quả học tập đã tích lũy đối với sinh viên xin thôi học.

  Như vậy, nếu thuộc các trường hợp theo quy định trên, sinh viên sẽ được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập.

  Hướng dẫn viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên mới nhất 2024

  1) Đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho học sinh mới nhất 2024

  Đối với đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho học sinh sẽ do phụ huynh viết và nộp lên cho nhà trường.

  Xem và tải miễn phí Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho học sinh mới nhất 2024: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/20/maudon-xin-bao-luu-hoc-sinh.doc

  2) Đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho sinh viên mới nhất 2024

  Đối với đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho sinh viên sẽ do sinh viên tự viết và gửi lên nhà trường. Tuy nhiên, vẫn phải có chữ ký của phụ huynh hoặc người bảo trợ của sinh viên.

  Xem và tải miễn phí Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho sinh viên mới nhất 2024: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/20/Mau-don-xin-bao-luu-ket-qua-hoc-tap-sinh%20vien.docx

  Học sinh/sinh viên đã bảo lưu kết quả thì có được lên lớp/xét tốt nghiệp không?

  1) Học sinh đã bảo lưu kết quả thì có được lên lớp không?

  Theo khoản 2 Điều 15 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT được bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT quy định về lên lớp hoặc không được lên lớp như sau:

  - Học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp:

  + Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);

  + Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu;

  + Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học, môn đánh giá bằng điểm có điểm trung bình dưới 5,0 hay môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại CĐ, để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình.

  + Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại yếu về hạnh kiểm.

  Như vậy, học sinh sẽ không được lên lớp nếu nghỉ học quá 45 buổi trong năm học, bao gồm cả việc nghỉ có phép và không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần tính cộng lại. Do đó, học sinh được phép bảo lưu kết quả học tập nhưng nếu nghỉ quá 45 buổi học thì sẽ không được lên lớp, nếu quay lại học thì năm học tiếp theo sẽ bắt đầu học lại lớp đang bảo lưu từ đầu năm học.

  2) Sinh viên đã bảo lưu kết quả thì có được xét tốt nghiệp không?

  Theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định về công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp như sau:

  - Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

  + Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

  + Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;

  + Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

  - Những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được hiệu trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trong thời hạn 03 tháng tính từ thời điểm sinh viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tốt nghiệp và hoàn thành nghĩa vụ với cơ sở đào tạo.

  - Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa được quy định tại khoản 5 Điều 10 của Quy chế này, trong đó, hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  + Khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

  + Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

  - Sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do chưa hoàn thành những học phần Giáo dục quốc phòng-an ninh hoặc Giáo dục thể chất hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, trong thời hạn 03 năm tính từ khi thôi học được hoàn thiện các điều kiện còn thiếu và đề nghị xét công nhận tốt nghiệp.

  - Sinh viên không tốt nghiệp được cấp chứng nhận về các học phần đã tích luỹ trong chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo.

  Như vậy, sinh viên bảo lưu kết quả học tập nếu không quá thời hạn được bảo lưu và đáp ứng đủ các điều kiện như trên thì vẫn có thể được xét tốt nghiệp đại học.

   
  132 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận