Hướng dẫn viên du lịch nội địa tại khu vực miền nam bắt buộc phải có bằng eilts?

Chủ đề   RSS   
 • #607982 05/01/2024

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1168)
  Số điểm: 8480
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Hướng dẫn viên du lịch nội địa tại khu vực miền nam bắt buộc phải có bằng eilts?

  Nội dung thắc mắc: Câu hỏi của anh Thành Nam (Cần Thơ), đối với trường hợp làm  hướng dẫn viên du lịch nội địa tại khu vực miền nam như TP. HCM hay các tỉnh thành lân cận ở phía nam có bắt buộc phải có bằng eilts hay không? Tôi nghe nói một số địa phương có áp dụng điều kiện này.

  Căn cứ Điều 59 Luật du lịch 2017 quy định điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch như sau:

  (1) Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:

  - Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  - Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;

  - Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

  (2) Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế bao gồm:

  -  Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;

  - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;

  - Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề.

  (3) Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm bao gồm:

  - Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;

  - Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức.

  (4) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về mẫu thẻ, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; nội dung kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm; tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ.
   
  Phạm vi và điều kiện hành nghề hướng dẫn viên du lịch?
   
  Căn cứ Điều 58 Luật Du lịch 2017 quy định về hướng dẫn viên du lịch, thẻ hướng dẫn viên du lịch như sau:
   
  (1) Hướng dẫn viên du lịch bao gồm hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch tại điểm.
   
  (2) Phạm vi hành nghề của hướng dẫn viên du lịch được quy định như sau:
   
  - Hướng dẫn viên du lịch quốc tế được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong phạm vi toàn quốc và đưa khách du lịch ra nước ngoài;
   
  - Hướng dẫn viên du lịch nội địa được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam trong phạm vi toàn quốc;
   
  - Hướng dẫn viên du lịch tại điểm được hướng dẫn cho khách du lịch trong phạm vi khu du lịch, điểm du lịch.
   
  (3) Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch bao gồm:
   
  - Có thẻ hướng dẫn viên du lịch;
   
  - Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa;
   
  - Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.
   
  (4) Thẻ hướng dẫn viên du lịch bao gồm thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.
   
  Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa có thời hạn 05 năm.
   
  (5) Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
   
  Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch hiện nay?
   
  Căn cứ Điều 65 Luật Du lịch 2017 quy định về quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch như sau:
   
  (1) Hướng dẫn viên du lịch có quyền sau đây:
   
  - Tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch;
   
  - Nhận tiền lương và khoản thù lao khác theo hợp đồng;
   
  - Tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề hướng dẫn du lịch;
   
  - Trong trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng, được quyền thay đổi chương trình du lịch, điều chỉnh tiêu chuẩn, dịch vụ của khách du lịch.
   
  (2) Hướng dẫn viên du lịch có nghĩa vụ sau đây:
   
  - Hướng dẫn khách du lịch theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng hướng dẫn;
   
  - Tuân thủ, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật nơi đến du lịch, nội quy nơi đến tham quan; tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương;
   
  - Thông tin cho khách du lịch về chương trình du lịch, dịch vụ và các quyền, lợi ích hợp pháp của khách du lịch;
   
  - Hướng dẫn khách du lịch theo đúng chương trình du lịch, có thái độ văn minh, tận tình và chu đáo với khách du lịch; báo cáo người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quyết định thay đổi chương trình du lịch trong trường hợp khách du lịch có yêu cầu;
   
  - Có trách nhiệm hỗ trợ trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch;
   
  - Tham gia khóa cập nhật kiến thức theo quy định tại khoản 4 Điều 62 của Luật này;
   
  - Đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch trong khi hành nghề hướng dẫn du lịch;
   
  - Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa phải mang theo giấy tờ phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp tổ chức chương trình du lịch và chương trình du lịch bằng tiếng Việt trong khi hành nghề. Trường hợp hướng dẫn khách du lịch quốc tế thì hướng dẫn viên du lịch phải mang theo chương trình du lịch bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.
   

  Do đó, đối với quy định trên thì đối với hướng dẫn viên du lịch không có yêu cầu về bằng tiếng anh eilts thay vào đó là khi cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế sẽ phải sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề. Hơn nữa, hiện nay qua rà soát thì không thấy có quy định ở địa phương thể hiện điều kiện này.

   
  89 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận