Hướng dẫn việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất

Chủ đề   RSS   
 • #607431 12/12/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2225)
  Số điểm: 77814
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất

  Ngày 11/12/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 5574/TCT-CS về việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

  Theo đó, tại Công văn 5574/TCT-CS nêu rõ đối với trường hợp dự án đầu tư (được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá theo quy định của Luật Đất đai năm 2013) có hình thức sử dụng đất hỗn hợp (giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất) mà nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của dự án được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.

  Cơ quan tài chính có trách nhiệm xác định các khoản được trừ (trong đó có tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng) vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm xác định loại đất, mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điểm c Khoản 1 và Khoản 2 Điều 25 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 17 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

  Trường hợp doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân thành phố giao đất, cho thuê đất nhiều đợt để thực hiện Dự án thì đề nghị Cục Thuế thành phốphối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để rà soát việc giao đất, cho thuê đất đối với Dự án đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đất đai và xác định phần diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng thuộc Dự án được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. 

  Trên cơ sở kết quả rà soát, xác định của cơ quan Tài nguyên và Môi trường là cơ sở để cơ quan thuế khấu trừ số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của Dự án theo đúng quy định tại Điều 2 Thông tư 332/2016/TT-BTCC và Khoản 2 Điều 3 Thông tư 333/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  Trường hợp có vướng mắc về việc giao đất, cho thuê đất đối với Dự án, xác định phần diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng thuộc Dự án thì cơ quan chức năng của địa phương có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

  Xem chi tiết tại Công văn 5574/TCT-CS ngày 11/12/2023.

  Xem và tải Công văn 5574/TCT-CS

   
  1237 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (13/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận