Hướng dẫn vị trí việc làm chuyên viên chính về Bảo hiểm y tế từ ngày 22/12/2023

Chủ đề   RSS   
 • #606777 11/11/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn vị trí việc làm chuyên viên chính về Bảo hiểm y tế từ ngày 22/12/2023

  Ngày 06/11/2023 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 19/2023/TT-BYT quy định hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế (BHYT).

   
  Theo đó, vị trí việc làm chuyên viên chính về Bảo hiểm y tế từ ngày 22/12/2023 được quy định như sau:
   
  huong-dan-vi-tri-viec-lam-chuyen-vien-chinh-ve-bao-hiem-y-te-tu-ngay-22122023
   
  (1) Các công việc và tiêu chí đánh giá chuyên viên chính BHYT
   
  - Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án
   
  Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng của lĩnh vực Bảo hiểm y tế.
   
  -> Văn bản được dự thảo, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý; Thời gian, tiến độ xây dựng theo đúng kế hoạch
   
  - Hướng dẫn và triển khai thực hiện các vãn bản.
   
  + Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng của lĩnh vực Bảo hiểm y tế.
   
  + Hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về lĩnh vực Bảo hiểm y tế
   
  -> Văn bản được dự thảo, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý; Thời gian, tiến độ xây dựng theo đúng kế hoạch
   
  - Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.
   
  Sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng của lĩnh vực.
   
  Tài liệu, bài trình bày có nội dung theo đúng các quy định của pháp luật BHYT và các văn bản có liên quan
   
  - Thẩm định văn bản
   
  + Tham gia thẩm định, góp ý các quy định pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng liên quan đến lĩnh vực.
   
  Các ý kiến cá nhân thể hiện được trách nhiệm, được ghi biên bản làm rõ được đúng sai
   
  - Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
   
  Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.
   
  Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.
   
  - Phối hợp thực hiện.
   
  Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.
   
  -> Nội dung phối hợp được hoàn thành đạt chất lượng, theo đúng tiến độ kế hoạch.
   
  - Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp.
   
  Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.
   
  -> Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.
   
  - Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.
   
  -> Theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.
   
  (2) Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất cá nhân của chuyên viên chính BHYT
   
  - Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Y, dược, kinh tế, tài chính, bảo hiểm và các chuyên ngành có liên quan
   
  - Bồi dưỡng, chứng chỉ: 
   
  + Quản lý hành chính nhà nước chương trình Chuyên viên chính.
   
  + Bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm y tế.
   
  + Ngoại ngữ: Theo yêu cầu của vị trí việc làm.
   
  + Tin học: Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định.
   
  + Kiến thức : Theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị
   
  - Kinh nghiệm: Có thời gian là chuyên viên BHYT và tương đương từ đủ 09 năm trở lên (tối thiểu 01 năm là chuyên viên về Bảo hiểm y tể nếu tương đương)
   
  - Phẩm chất cá nhân:
   
  + Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
   
  + Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt.
   
  + Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe.
   
  + Điềm tĩnh, cẩn thận.
   
  + Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập.
   
  + Khả năng đoàn kết nội bộ.
   
  - Các yêu cầu khác:
   
  + Có khả năng tham mưu, thực hiện, triển khai các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp đối với lĩnh vực BHYT.
   
  + Có khả năng đề xuất những chủ trương, xây dựng quy trình nội bộ và giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ BHYT.
   
  + Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu, nâng cao về lĩnh vực BHYT, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc.
   
  + Hiểu và vận dụng được các kiến thức về phương pháp nghiên cứu, tổ chức, triển khai nghiên cứu, xây dựng các tài liệu, đề tài, đề án thuộc lĩnh vực BHYT.
   
  + Biết vận dụng các kiến thức cơ bản và nâng cao, có kỹ năng thuyết trình, giảng dạy, hướng dẫn nghiệp vụ về ngành, lĩnh vực.
   
  Xem thêm Thông tư 19/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 22/12/2023.
   
  180 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (12/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận