Hướng dẫn tính thuế TNCN cho Freelancer

Chủ đề   RSS   
 • #589955 24/08/2022

  Hướng dẫn tính thuế TNCN cho Freelancer

  Freelancer được hiểu là những người làm việc một cách tự do, tự quản, không bị ràng buộc về quy củ, môi trường, địa điểm và thời gian làm việc. Các Freelancer được phép làm việc cho nhiều khách hàng cùng một lúc, miễn sao đáp ứng được các yêu cầu mà khách hàng đặt ra.

  Do bản chất của Freelancer là nhận tiền để thực hiện các nhiệm vụ cho các chủ dự án, khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định mà không phải chịu ràng buộc, giám sát, quản lý điều hành của người đó nên sẽ không ký kết hợp đồng lao động theo Điều 13 Bộ luật Lao động 2019. Thay vào đó, các Freelancer sẽ ký kết hợp đồng dịch vụ để ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên về công việc cần thực hiện.

  Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động nhận tiền thù lao dưới một trong các hình thức sau đây có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên sẽ phải trích 10% thù lao để đóng thuế thu nhập cá nhân:

  - Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới;

  - Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;

  - Tiền tham gia các dự án, đề án;

  - Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút;

  - Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy;

  - Tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao;

  - Tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác;

  - Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác có trách nhiệm khấu trừ thuế trước khi trả thù lao cho cá nhân nêu trên.

  Lưu ý:

  Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo Mẫu 08/CK-TNCN. Sau đó, gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

  Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động nhận tiền thù lao dưới một trong các hình thức sau đây có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên sẽ phải trích 10% thù lao để đóng thuế thu nhập cá nhân:

  - Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới;

  - Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;

  - Tiền tham gia các dự án, đề án;

  - Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút;

  - Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy;

  - Tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao;

  - Tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác;

  - Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác có trách nhiệm khấu trừ thuế trước khi trả thù lao cho cá nhân nêu trên.

  Lưu ý:

  Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo Mẫu 08/CK-TNCN. Sau đó, gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

   
  322 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranquanghung651999@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #589973   25/08/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (848)
  Số điểm: 7282
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 135 lần


  Hướng dẫn tính thuế TNCN cho Freelancer

  Cảm ơn bài viết của bạn, tùy theo thỏa thuận với doanh nghiệp, freelancer tự kê khai và nộp thuế với cơ quan quản lý thuế, hoặc doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện các thủ tục về thuế theo sự ủy quyền của freelancer. quản lý thu nhập của các freelancer thường gặp khó khăn, do làm việc tự do, có thu nhập ở nhiều nơi khác nhau và thu nhập cũng không ổn định. Cơ quan thuế địa phương là kiểm soát thu nhập của freelancer thông qua tài khoản ngân hàng theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, nếu cơ quan thuế phát hiện freelancer có hành vi chậm khai thuế, chậm nộp thuế, hoặc trốn thuế, gian lận thuế, thì freelancer có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP

   
  Báo quản trị |  
 • #590025   25/08/2022

  Hướng dẫn tính thuế TNCN cho Freelancer

  Việc thuê freelancer cũng đang là xu hướng của nhiều doanh nghiệp thay cho lao động cố định. Một số các công việc freelance phổ biến hiện nay có thể kể đến như: viết lách, dịch thuật, thiết kế, lập trình, marketing, web design, sale…tuy nhiên không phải ai cũng biết về việc tính thuế TNCN cho loại đối tượng này. Do đó, nhờ bài viết của bạn mà nhiều người sẽ thực hiện đúng quy định hơn, hạn chế rủi ro bị xử phạt các hành vi về thuế.

   
  Báo quản trị |  
 • #590180   28/08/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Hướng dẫn tính thuế TNCN cho Freelancer

  Cảm ơn bài viết của bạn. Đối với công việc Freelancer là làm việc theo dự án trong một khoảng thời gian nhất định thông qua hợp đồng dịch vụ thay vì hợp đồng lao động. Theo quy định của luật thì doanh nghiệp phải khấu trừ 10% thuế trước khi trả thù lao cho Freelancer, tuy nhiên do tính chất hợp đồng không có tính lâu dài và ổn định, nên các doanh nghiệp sẽ hạn chế trường hợp trả thù lao sau khi đã khấu trừ, để không thực hiện kê khai thuế cuối năm, mà thỏa thuận để Freelancer tự kê khai thuế thu nhập và trả luôn phần tương ứng khấu trừ thuế,

   
  Báo quản trị |