Hướng dẫn tính thuế cho hoạt động tiếp thị liên kết theo Công văn 241/CTCBA-TTHT

Chủ đề   RSS   
 • #612798 14/06/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 2804
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 32 lần


  Hướng dẫn tính thuế cho hoạt động tiếp thị liên kết theo Công văn 241/CTCBA-TTHT

  Công văn 241/CTCBA-TTHT ngày 12/06/2024 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về việc tuyên truyền về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động tiếp thị liên kết trên sàn giao dịch thương mại điện tử. 

  Trong đó, hướng dẫn tính thuế cho các cá nhân làm tiếp thị liên kết là điểm nổi bật của công văn.

  Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay Tiếp thị liên kết đã trở thành một “nghề” khá quen thuộc đối với người dân khi mức độ sử dụng sàn thương mại điện tử ngày càng tăng cao.

  Tiếp thị liên kết là hình thức môi giới trực tuyến trong đó doanh nghiệp trả tiền cho các đối tác (có thể là cá nhân hoặc tổ chức) khi họ giới thiệu khách hàng mua hàng thông qua các liên kết trên nền tảng internet, sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki ...). 

  Khi người dùng hoặc khách hàng nhấp vào liên kết sản phẩm, dịch vụ hoặc thực hiện hành động mua hàng hay đăng ký dịch vụ thì cá nhân làm liên kết tiếp thị sẽ nhận được một khoản tiền hoa hồng từ doanh nghiệp, sàn TMĐT, đây được xem như một hình thức nhận tiền hoa hồng môi giới. 

  (1) Cá nhân làm tiếp thị liên kết có cần đóng thuế TNCN?

  Theo Công văn 241/CTCBA-TTHT, người làm tiếp thị liên kết không đăng ký hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập từ tiền lương, tiền công. Cụ thể như sau:

  Căn cứ theo điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định:

  Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động gồm có tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: Tiền hoa hồng môi giới, tiền tham gia đề tài, dự án, tiền nhuận bút và các khoản tiền hoa hồng, thù lao khác. 

  Ngoài ra, khi cá nhân làm tiếp thị liên kết, mỗi lần chi trả tiền hoa hồng môi giới cá nhân mà không ký hợp đồng lao động từ 2 triệu đồng trở lên thì cá nhân phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC

  Như vậy, việc cá nhân làm tiếp thị liên kết trên các sàn TMĐT phải nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật. 

  Xem thêm bài viết: Cá nhân làm tiếp thị liên kết trên sàn TMĐT có cần đóng thuế TNCN không?

  Xem và tải Công văn 241/CTCBA-TTHT tại đây:https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/14/cong-van-tinh-thue.pdf

  (2)  Hướng dẫn tính thuế cho hoạt động tiếp thị liên kết

  Theo Công văn 241/CTCBA-TTHT đề cập đến hướng dẫn tính cho hoạt động tiếp thị liên kết của cá nhân làm tiếp thị liên kết không đăng ký hộ kinh doanh và cá nhân làm tiếp thị liên kết đăng ký hộ kinh doanh.

  Trong trường hợp người làm tiếp thị liên kết không đăng ký hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập từ tiền lương, tiền công.

  - Đối với cá nhân cư trú: 

  + Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng: Khi tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng môi giới cho cá nhân làm tiếp thị liên kết có mức trả thu nhập t 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC

  Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. 

  + Trường hợp cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế của cá nhân làm tiếp thị liên kết theo biểu thuế lũy tiến từng phần với thuế suất từ 5% đến 35%, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

  Trong trường hợp này, thu nhập chịu thuế được tính các khoản giảm trừ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, mức giảm trừ gia cảnh thực hiện theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14.

  Đối với người làm tiếp thị liên kết đăng ký hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ thuộc diện nộp thuế đối với thu nhập từ kinh doanh.

  Nguyên tắc tính thuế: 

  Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC:

  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng trở lên thì thuộc trường hợp phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN.

  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm trở lên để xác định cá nhân phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế. 

  Căn cứ tính thuế: 

  Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC thì căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. 

  Doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền hoa hồng phát sinh trong kỳ tính thuế, bao gồm cả các khoản thưởng, hỗ trợ khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

  Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN áp dụng chi tiết đối với từng lĩnh vực, ngành nghề theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, cụ thể: tỷ lệ % thuế GTGT là 5%, thuế TNCN là 2 %. 

  Tóm lại, Công văn 241/CTCBA-TTHT đã hướng dẫn về cách tính thuế cụ thể cho hai trường hợp: cá nhân làm tiếp thị liên kết không đăng ký hộ kinh doanh và cá nhân làm tiếp thị liên kết đăng ký hộ kinh doanh.

  Xem và tải Công văn 241/CTCBA-TTHT tại đây:https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/14/cong-van-tinh-thue.pdf

   
  279 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận