Hướng dẫn thực hiện thủ tục tách thửa đất và hợp thửa đất

Chủ đề   RSS   
 • #611279 07/05/2024

  motchutmoingay24
  Top 200
  Lớp 5

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (471)
  Số điểm: 7200
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 154 lần


  Hướng dẫn thực hiện thủ tục tách thửa đất và hợp thửa đất

  Thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất thuộc mã thủ tục số 1.003000 thực hiện theo trình tự như thế nào? Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm những gì? Thực hiện thủ tục tách thửa đất và hợp thửa đất nhanh chóng, dễ hiểu qua bài viết dưới đây

  (1) Hồ sơ thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất bao gồm thành phần gì?

  Thành phần của hồ sơ thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất bao gồm

  - Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

  Tải Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa  Mẫu số 11/ĐK tại đâyhttps://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/07/Mau%20so%2011-DK.docx

  - Nếu thực hiện thủ tục tách thửa đất từ Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất để cấp riêng một Giấy chứng nhận thì sử dụng mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.

  Tải Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa  Mẫu số 09/ĐK tại đâyhttps://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/07/Mau%20so%2009-DK.docx

  - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

  Lưu ý: Đối với trường hợp thửa đất được tách ra từ Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất để cấp riêng một Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại điểm 5 của mục I, các mục II và IV của Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

  (2) Trình tự thực hiện

  Thời hạn giải quyết thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất là trong vòng 15 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

  Bước 1: Nộp hồ sơ

  Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ gửi thông báo bằng văn bản và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn tối đa 03 ngày. Nếu người sử dụng đất thực hiện việc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công thì được nhận qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

  Nếu chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người sử dụng đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

  - Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng TN&MT có trách nhiệm thực hiện:

  + Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

  + Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

  + Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

  - Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng TN&MT thực hiện các công việc sau:

  + Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

  + Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

  - Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng TN&MT căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

  + Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

  + Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

  Bước 3: Chờ kết quả

  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

  Người sử dụng đất nhận kết quả giải quyết thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

  Trường hợp người sử dụng đất thực hiện việc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công thì sẽ được nhận qua bưu chính.

  Trên đây là hướng dẫn thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất 2024, chúc bạn thực hiện thành công!

   
  1883 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn motchutmoingay24 vì bài viết hữu ích
  admin (04/06/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận