Hướng dẫn thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất.

Chủ đề   RSS   
 • #584922 31/05/2022

  nhocsaya

  Sơ sinh

  Vietnam --> Bình Phước
  Tham gia:31/01/2022
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 420
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Hướng dẫn thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất.

  Hiện mình mới xem có Nghị định mới về việc gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất trong năm 2022, thì không biết thủ tục thực hiện như thế nào nhỉ. Mong các bạn giúp đỡ.

   
  345 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584927   31/05/2022

  Hướng dẫn thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất.

  Về gia hạn tiền thuê đất 2022 bạn tham khảo các quy định tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP:
  Đối tượng áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 34/2022/NĐ-CP:
  "4. Đối với tiền thuê đất
  Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022.
  Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 3 Nghị định này."
  =>> Như vậy bạn cần tham khảo đối tượng được gia hạn quy định tại Điều 3 để đối chiếu với ngành nghề của công ty mình ạ.
  Về thủ tục quy định tại Điều 5 như sau:
  - Gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất quy định tại mẫu ban hành kèm theo phụ lục Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp .
  - Thời hạn: cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) hoặc chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2022. Sau ngày 30 tháng 9 năm 2022 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.
  *Lưu ý đơn vị phải tự xác định về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này. Nếu phát hiện không thuộc đối tượng được gia hạn sẽ phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành.
  Tuy nhiên Nghị định này mới được ban hành nên cũng chưa có một văn bản hướng dẫn cụ thể, nên chỉ dựa vào các quy định nêu trên để thực hiện cũng sẽ có những vướng mắc phát sinh nhất định, bạn cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hiểu rõ hơn thủ tục.
   
  Báo quản trị |  
 • #584969   31/05/2022

  Hướng dẫn thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất.

  Ngoài ra, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh năm 2022 như sau:
  Căn cứ khoản 4 Điều 4 Nghị định 34/2022/NĐ-CP quy định việc gia hạn quy định về việc gia hạn tiền thuê đất như sau:
   
  “Điều 4. Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
  4. Đối với tiền thuê đất
  Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022.
  Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 3 Nghị định này.”
   
  Báo quản trị |