Hướng dẫn thực hiện Thông tư 36/2023/TT-BTC về quản lý, sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Chủ đề   RSS   
 • #604169 21/07/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70305
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1501 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn thực hiện Thông tư 36/2023/TT-BTC về quản lý, sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa

  Ngày 19/7/2023, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7453/BTC-CST về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 36/2023/TT-BTC.

  Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, sử dụng phí và việc giao đơn vị thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) như sau:

  Hướng dẫn quản lý và sử dụng phí

  Bộ Tài chính căn cứ theo quy định của Thông tư 36/2023/TT-BTC thì tổ chức thu phí là tổ chức được Bộ Công Thương uỷ quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (bao gồm: VCCI; Sở Công Thương Hải Phòng; các Ban quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất) phải nộp toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của Bộ Công Thương mở tại Kho bạc Nhà nước, không được để lại tiền phí thu được. 

  Bộ Công Thương tổng hợp, kê khai, quyết toán phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) theo quy định Luật Quản lý thuế.

  Xem và tải Công văn 7453/BTC-CST 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/21/cong-van-7453-btc-cst-2023-huong-dan-thuc-hien-thong-tu-36-2023-tt-btc.pdf

  Trường hợp tổ chức thu phí (Bộ Công Thương hoặc đơn vị thuộc Bộ Công thương được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa) thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 120/2016/NĐ-CP thì được để lại 83% trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí (bao gồm cả chi trả cho tổ chức được ủy quyền cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa thực hiện hoạt động cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo văn bản ủy quyền). 

  Nguồn kinh phí ủy quyền là 01 nguồn thu của các đơn vị được ủy quyền.

  Về giao đơn vị quản lý phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa thuộc Bộ Công thương

  Căn cứ các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Công Thương giao đơn vị thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Cục Xuất nhập khẩu hay Văn phòng Bộ) đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 7 Luật Phí và lệ phí là tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công (chứng nhận xuất xứ hàng hóa) cho người dân, doanh nghiệp.

  Xem chi tiết tại Công văn 7453/BTC-CST ngày 19/7/2023.

  Xem và tải Công văn 7453/BTC-CST 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/21/cong-van-7453-btc-cst-2023-huong-dan-thuc-hien-thong-tu-36-2023-tt-btc.pdf

   
  133 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (21/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận