Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025

Chủ đề   RSS   
 • #552557 24/07/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 764 lần


  Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025

  Thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg nhằm đảm bảo cung cấp điện giai đoạn 2020 – 2025 phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của cả nước trong giai đoạn, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện và cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị thông qua việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị trên địa bàn (sau đây gọi tắt là Kế hoạch thực hiện). Nội dung của Kế hoạch thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung, cụ thể như sau:

  1. Về mục tiêu tiết kiệm điện.

  Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020 - 2025 của địa phương và thực tế tình trạng tiêu thụ, sử dụng điện trên địa bàn, Kế hoạch thực hiện cần đặt ra mục tiêu tiết kiệm điện của địa phương, bao gồm:

  a) Mục tiêu chung: Đề nghị xác định mục tiêu tiết kiệm điện hằng năm và mục tiêu giai đoạn của địa phương, theo đó, để đảm bảo đạt được mục tiêu chung của cả nước là mỗi năm tối thiểu tiết kiệm được 2,0% tổng điện năng tiêu thụ, mục tiêu chung hằng năm của địa phương không thấp hơn mục tiêu chung của cả nước.

  b) Mục tiêu cụ thể: Đề nghị xác định mục tiêu cụ thể hằng năm và giai đoạn về tiết kiệm điện (tỷ lệ % tiết kiệm điện hoặc điện năng tiết kiệm được tính theo kWh/năm và cả giai đoạn 2020-2025) cho từng khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn, bao gồm:  

  - Mục tiêu tiết kiệm điện đối với khu vực sản xuất công nghiệp – xây dựng;

  - Mục tiêu tiết kiệm điện đối với khu vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp:

  - Mục tiêu tiết kiệm điện đối với khu vực khu vực giao thông vận tải;

  - Mục tiêu tiết kiệm điện đối với khu vực thương mại, dịch vụ, du lịch;

  - Mục tiêu tiết kiệm điện đối với khu vực dân dụng.

  2. Về khung nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện của địa phương cần cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị, bao gồm nhưng không giới hạn một số nhóm nhiệm vụ chính sau:

  - Thực hiện hiện tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện v.v đóng trên địa bàn.

  - Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông trên địa bàn.

  - Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình trên địa bàn.

  - Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở thương mại và dịch vụ trên địa bàn.

  - Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hoá, cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, thiết bị, cơ sở khai thác mỏ, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

  Xem chi tiết hướng dẫn tại file đính kèm:

   
  1428 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận