Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Chủ đề   RSS   
 • #554470 06/08/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

  Trả lời công văn 2528/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 10/72020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, Bộ Tài chính có ý kiến trả lời bằng Công văn 8982/BTC-HCSN về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo như sau:

  Điều 76 Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020) quy định về tiền lương “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù theo nghề theo quy định của Chính phủ”.

  Nội dung này phù hợp với quy định tại Điểm 3.1.d Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó quy định “Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức), tức là bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo (phụ cấp thâm niên nhà giáo).

  Như vậy, về nguyên tắc, từ thời điểm 1/7/2020 chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quy định tại Luật Giáo dục 2009 và các văn bản có liên quan bị bãi bỏ, không còn chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo,

  Tại thời điểm hiện nay, Chính phủ đang giao các cơ quan chức năng nghiên cửu báo cáo cấp có thẩm quyền về thời điểm thực hiện chế độ tiền lượng mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW. Bộ Tài chính đề nghị Bộ GD&ĐT cáo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho lủi thời gian thực hiện Điều 76 Luật Giáo dục 2019 cho đến khi chế độ tiền lương mới ban hành và có hiệu lực; theo đó tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các văn bản hướng dẫn.

  Xem chi tiết công văn tại file đính kèm:

   
  2086 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận