Hướng dẫn thử việc có được hưởng phụ cấp không?

Chủ đề   RSS   
 • #559724 30/09/2020

  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 109 lần


  Hướng dẫn thử việc có được hưởng phụ cấp không?

  Liên quan đến chủ đề trên vui lòng tham khảo Khoản 6 mục 4 Thông tư 10/2004/TT-BNV (hết hiệu lực) về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước quy định như sau:
   
  - Người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức phải ra quyết định bằng văn bản cử người hướng dẫn thử việc. Người hướng dẫn thử việc phải có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có uy tín trong đơn vị;
   
  - Trường hợp người hướng dẫn thử việc là viên chức cùng ngạch với người thử việc thì phải có thời gian ở ngạch tối thiểu là 5 năm. Trường hợp không có người cùng ngạch hoặc không có người ở ngạch trên hướng dẫn người thử việc thì người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức trực tiếp hướng dẫn người thử việc;
   
  - Người hướng dẫn thử việc phải có bản đánh giá, nhận xét kết quả đối với người thử việc báo cáo với người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức và phải chịu trách nhiệm về việc đánh giá của mình;
   
  - Người hướng dẫn thử việc được hưởng phụ cấp trách nhiệm mỗi tháng bằng 30% mức lương tối thiểu trong thời gian thực tế hướng dẫn thử việc. Phụ cấp trách nhiệm này không được tính để nộp bảo hiểm xã hội./.
   
  Tuy nhiên văn bản trên đã hết hiệu lực. Ngoài ra, không có văn bản nào quy định rõ ràng về phụ cấp cho người hướng dẫn người thử việc như nêu trên. 
   
  Tại Điều 23 Bộ luật lao động 2012 quy định nói chung đối với người lao động là người hướng dẫn thì phụ cấp của người này được nêu trong hợp đồng lao động hoặc chính sách của công ty. Ngoài ra, không có quy định nào bắt buộc phải có phụ cấp giành cho người hướng dẫn.
   
   
   
  1093 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận