Hướng dẫn thủ tục và mẫu đơn yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #606982 22/11/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn thủ tục và mẫu đơn yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai năm 2024

  Để giải quyết một số thủ tục có yêu cầu thông tin đất đai, thì người dân cần thực hiện thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai. Sau đây là hướng dẫn thủ tục và mẫu đơn yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai năm 2024.
   
  huong-dan-thu-tuc-va-mau-don-yeu-cau-cung-cap-du-lieu-dat-dai-nam-2024
   
  1. Hệ thống thông tin dữ liệu đất đai là gì?
   
  Hiện nay, các thủ tục hành chính đa phần được thực hiện trên các cổng dịch vụ công để đơn giản hóa các thủ tục hành chính do đó, hệ thống thông tin dữ liệu đất đai được ưu tiên thực hiện để giải quyết vấn đề này.
   
  Căn cứ khoản 22 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định hệ thống thông tin đất đai là hệ thống tổng hợp các yếu tố hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm, dữ liệu và quy trình, thủ tục được xây dựng để thu thập, lưu trữ, cập nhật, xử lý, phân tích, tổng hợp và truy xuất thông tin đất đai.
   
  Trong đó, dữ liệu đất đai là thông tin đất đai dưới dạng số được thể hiện bằng hình thức ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự.
   
  2. Dữ liệu đất đai bao gồm những thông tin nào?
   
  Khi cá nhân có yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai tại cơ quan có thẩm quyền thì yêu cầu có thể khai thác được các thông tin đất đai như sau:
   
  - Thông tin thửa đất
   
  - Người sử dụng đất
   
  - Quyền sử dụng đất
   
  - Tài sản gắn liền với đất
   
  - Tình trạng pháp lý    
   
  - Lịch sử biến động
   
  - Quy hoạch sử dụng đất
   
  - Trích lục bản đồ
   
  - Trích sao GCNQSDĐ
   
  - Giao dịch đảm bảo  
   
  - Hạn chế về quyền
   
  - Giá đất
   
  3. Thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai năm 2024
   
  (1) Hồ sơ chuẩn bị 
   
  Đơn đề nghị cung cấp dữ liệu đất đai (Mẫu số 01/PYC kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT).
   
  tải   Đơn yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai
   
   
  (2) Phương thức yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai
   
  Theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong các phương thức sau:
   
  - Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;
   
  - Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;
   
  - Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.
   
  (3) Trình tự nộp hồ sơ yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai
   
  Bước 1: Nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp xã;
   
  Bước 2: Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác dữ liệu. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
   
  Bước 3: Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.
   
  Đối với các trường hợp khai thác dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp cho tổ chức, cá nhân thì phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu.
   
  (4) Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai
   
  Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT:
   
  - Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;
   
  - Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.
   
  4. Những trường hợp không chấp nhận cung cấp dữ liệu đất đai
   
  Căn cứ Điều 13 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định cụ thể một số trường hợp không cung cấp dữ liệu cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu bao gồm
   
  - Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu mà nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định.
   
  - Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.
   
  - Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật.
   
  - Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
   
  1406 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (27/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận