Hướng dẫn thủ tục sửa địa chỉ, tên gọi bị sai trên sổ đỏ

Chủ đề   RSS   
 • #600024 09/03/2023

  xuanuyenle
  Top 75
  Đại học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1041)
  Số điểm: 41471
  Cảm ơn: 42
  Được cảm ơn 920 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn thủ tục sửa địa chỉ, tên gọi bị sai trên sổ đỏ

  Trong một số trường hợp, người dân khi làm sổ đỏ bị sai sót thông tin về tên gọi hay địa chỉ của người sử dụng đất,... làm ảnh hưởng đến quá trình giao dịch. Vậy nên thủ tục sửa địa chỉ, tên gọi bị sai trong sổ được được thực hiện như thế nào? Bài viết sẽ cung cấp một số thông tin liên quan. 

  Sai thông tin địa chỉ trên sổ đỏ thì có sửa được không

  Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định:

  Về việc đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp như sau:

  Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó.

  Như vậy, theo quy định trên, khi có sai sót về địa chỉ của người sử dụng đất thì cần phải đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. Do đó, trường hợp sổ đỏ của gia đình bị cấp sai địa chỉ thì cần đề nghị đính chính lại thông tin bị sai này.

  Trình tự, thủ tục đính chính thông tin người sử dụng đất bị sai trên sổ đỏ

  Căn cứ Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì để đính chính thông tin trên giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất cần chuẩn bị các giấy tờ bao gồm:

  (1) Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận; 

  (2) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; 

  (3) Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp; 

  (2) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

  Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

  Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Tóm lại các bước thực hiện như sau:

  - Nộp 1 bộ hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận theo quy định cho Văn phòng đăng ký đất đai

  - Sau khi nộp hồ sơ thì văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

  - Kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;

  - Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót;

  - Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

  - Trả kết quả: Văn phòng đăng ký đất đai trao Sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân

   
  49 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận