Hướng dẫn thủ tục sáp nhập công đoàn cơ sở

Chủ đề   RSS   
  • #499037 08/08/2018

    Hướng dẫn thủ tục sáp nhập công đoàn cơ sở

    Hiện nay có 2 trường mầm non công lập được sáp nhập vào thành 1 trường ( để giảm bớt số lãnh đạo ). Vậy thủ tục hướng dẫn sáp nhập 2 công đoàn cơ sở này như thế nào?

     
    3305 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận