Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý khi xuất, nhập cảnh

Chủ đề   RSS   
 • #600262 20/03/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1838)
  Số điểm: 64050
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1368 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý khi xuất, nhập cảnh

  Trước khi lên máy bay, hành khách đều phải thông qua các bước thủ tục hải quan đối với hành lý  khi xuất cảnh, nhập cảnh. Nhằm giúp người đọc hiểu rõ và thực hiện đúng thủ tục, bài viết sẽ hướng dẫn các bước  thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý khi xuất, nhập cảnh.

  1. Hình thức kiểm tra hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

  Hình thức kiểm tra:

  - Không kiểm tra (gọi là K0);

  - Kiểm tra qua máy soi (gọi là K1);

  - Kiểm tra thực tế hành lý (gọi là K2);

  - Khám người trong trường hợp có căn cứ xác định người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (gọi là K3);

  Mức độ soi chiếu:

  - Mức độ 1: Soi chiếu để phát hiện hành lý nghi vấn;

  - Mức độ 2: Soi chiếu xác định rõ nghi vấn.

  Xem thêm bài viết Lưu ý một số nguyên tắc khi kiểm tra hành lý xuất nhập cảnh

  2. Trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh

  Căn cứ theo Quyết định 3280/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hóa do người xuất cảnh, nhập cảnh mang trong hành lý, giám sát hải quan tại cảng hàng không quốc tế quy định về thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý như sau:

  Bước 1: Kiểm tra hành lý:

  (1) Kiểm tra hành lý ký gửi: Thực hiện hình thức K1, mức độ 1:

  - Kết quả kiểm tra không nghi vấn: thông quan hành lý của người xuất cảnh;

  - Kết quả có nghi vấn: Công chức soi máy thông báo nội dung cần kiểm tra cho công chức kiểm tra, giám sát bằng công cụ hỗ trợ (bộ đàm) để yêu cầu người xuất cảnh vào khu vực kiểm tra hành lý, kiểm tra và xử lý (nếu có vi phạm);

  (2) Kiểm tra hành lý xách tay: Kiểm tra qua máy soi theo hình thức K0 hoặc K1:

  - Trường hợp không phát hiện nghi vấn, thông quan hành lý xách tay và thu lại Tờ khai hải quan lúc nhập cảnh (nếu có);

  - Trường hợp phát hiện nghi vấn yêu cầu người xuất cảnh đưa hành lý vào phòng để kiểm tra để thực hiện theo hình thức K2 hoặc K3 và thực hiện các bước tiếp theo;

  (3) Đối với trường hợp là đối tượng trọng điểm, do công tác giám sát phát hiện có biểu hiện nghi ngờ, ngẫu nhiên hoặc có yêu cầu phối hợp của các đơn vị trong và ngoài ngành, công chức giám sát thông báo bằng công cụ hỗ trợ (bộ đàm) cho công chức soi máy để đưa hành lý của các đối tượng nêu trên vào khu vực kiểm tra; công chức giám sát (kiểm tra) yêu cầu người xuất cảnh vào khu vực kiểm tra để kiểm tra hành lý;

  (4) Đối với hành lý quá khổ được đưa vào khu vực kỹ thuật và được công chức giám sát áp tải và bàn giao cho công chức soi máy để áp dụng theo hình thức K1 hoặc hình thức K2:

  - Kết quả kiểm tra không nghi vấn thông quan hành lý;

  - Kết quả có nghi vấn: Công chức soi máy yêu cầu người xuất cảnh vào khu vực kiểm tra hành lý quá khổ để kiểm tra hành lý.

  Bước 2: Tiếp nhận Tờ khai hải quan và kiểm tra hình thức K2:

  (1) Đối với trường hợp người nhập cảnh có yêu cầu được khai báo thì hướng dẫn họ khai báo trên Tờ khai hải quan giấy theo quy định tại Chương II Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính;

  (2) Tiếp nhận Tờ khai hải quan và kiểm tra hành lý:

  - Đề nghị người xuất cảnh xác nhận hành lý thuộc sở hữu của họ và xuất trình Tờ khai hải quan;

  - Tiến hành kiểm tra hành lý:

  + Trường hợp kết quả kiểm tra không phát hiện vi phạm: Xác nhận nội dung trên Tờ khai Hải quan, trả khách xuất cảnh trang 1, trang 2 của Tờ khai Hải quan và thông quan hành lý (nếu có);

  + Trường hợp kết quả kiểm tra phát hiện vi phạm: Xử lý theo quy định và bổ sung hành vi không khai báo hải quan trong nội dung hành vi vi phạm (trong trường hợp không khai báo trên Tờ khai hải quan);

  - Trường hợp người xuất cảnh mang theo hàng hóa xuất khẩu thương mại thực hiện theo Điều 7 của quy trình này;

  - Trường hợp kiểm tra đối tượng trọng điểm theo Phiếu ghi kết quả kiểm tra vào biểu mẫu số HQ 02, sau khi kiểm tra hoàn thiện các nội dung trong Phiếu.

  Bước 3: Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

  3. Trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh

  3.1. Trường hợp cảng hàng không quốc tế đã lắp đặt máy soi trên đảo trả hành lý

  Bước 1: Kiểm tra hành lý:

  (1) Kiểm tra hành lý ký gửi: Thực hiện hình thức K1, mức độ 1:

  - Kết quả kiểm tra không nghi vấn: đưa hành lý lên đảo trả người nhập cảnh;

  - Kết quả có nghi vấn: Công chức soi máy thực hiện:

  + Thông báo nội dung cần kiểm tra cho công chức kiểm tra, giám sát bằng bộ đàm;

  + Đánh dấu kiện hành lý nghi vấn (bằng biện pháp kỹ thuật/thủ công) theo quy định;

  + Đưa hành lý đánh dấu lên băng tải;

  (2) Kiểm tra hành lý xách tay: Kiểm tra qua máy soi theo hình thức K0 hoặc K1:

  - Trường hợp không phát hiện nghi vấn thông quan hành lý xách tay và thu lại Tờ khai hải quan lúc xuất cảnh (nếu có);

  - Trường hợp phát hiện nghi vấn yêu cầu người nhập cảnh đưa hành lý vào khu vực / phòng kiểm tra;

  (3) Đối với hành lý quá khổ được đưa vào khu vực kỹ thuật và được công chức giám sát áp tải và bàn giao cho công chức soi máy để áp dụng theo hình thức K1 hoặc hình thức K2;

  - Kết quả kiểm tra không nghi vấn thông quan hành lý;

  - Kết quả có nghi vấn: Công chức soi máy yêu cầu người nhập cảnh vào khu vực kiểm tra hành lý;

  (4) Đối với hành lý bị nghi vấn cần kiểm tra công chức soi máy thực hiện thao tác lưu giữ hình ảnh kiện hàng có nghi vấn trên máy.

  Bước 2: Tiếp nhận Tờ khai hải quan và kiểm tra theo hình thức K2:

  (1) Trường hợp người nhập cảnh có yêu cầu được khai báo thì hướng dẫn họ khai báo trên Tờ khai hải quan giấy theo quy định;

  (2) Trường hợp người nhập cảnh có hành lý bị đánh dấu, đối tượng nghi vấn do công chức giám sát phát hiện, đối tượng trọng điểm, đối tượng kiểm tra ngẫu nhiên đi vào luồng xanh thì công chức giám sát yêu cầu chuyển sang luồng đỏ để thực hiện kiểm tra hải quan như sau:

  - Đề nghị người nhập cảnh xác nhận hành lý thuộc sở hữu của họ, xuất trình Tờ khai hải quan và kiểm tra hành lý;

  - Xử lý kết quả kiểm tra hành lý;

  + Kết quả không phát hiện vi phạm: Xác nhận nội dung trên Tờ khai Hải quan, trả khách xuất cảnh trang 1, trang 2 của Tờ khai Hải quan (nếu có) và thông quan hành lý;

  + Kết quả phát hiện vi phạm: Xử lý theo quy định và bổ sung hành vi không khai báo hải quan trong nội dung hành vi vi phạm (trong trường hợp không khai báo trên Tờ khai hải quan);

  - Trường hợp người nhập cảnh mang theo hàng hóa thương mại: thực hiện theo Điều 9 của quy trình này;

  - Trường hợp kiểm tra đối tượng trọng điểm theo Phiếu ghi kết quả kiểm tra vào biểu mẫu số HQ 02 thì hoàn thiện các nội dung trong Phiếu.

  Bước 3: Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

  3.2. Trường hợp cảng hàng không quốc tế chưa lắp đặt máy soi trên đảo trả hành lý

  Công chức giám sát có trách nhiệm sàng lọc đối tượng để phân luồng người nhập cảnh đi vào luồng xanh hoặc luồng đỏ theo nguyên tắc:

  - Người nhập cảnh không phải thực hiện khai báo hải quan và chịu sự giám sát của công chức hải quan đi vào luồng xanh.

  - Người nhập cảnh có hàng hóa phải khai hải quan, đối tượng nghi vấn do công chức giám sát phát hiện, đối tượng trọng điểm, đối tượng kiểm tra ngẫu nhiên thì hướng dẫn vào luồng đỏ để thực hiện như sau:

  Bước 1: Tiếp nhận Tờ khai hải quan;

  Bước 2: Kiểm tra hành lý theo hình thức K1:

  (1) Yêu cầu người nhập cảnh đưa hành lý (ký gửi và xách tay) vào máy soi chiếu mức độ 1;

  (2) Xử lý kết quả kiểm tra:

  - Kết quả không phát hiện vi phạm: Xác nhận nội dung trên Tờ khai Hải quan, trả khách xuất cảnh trang 1, trang 2 của Tờ khai Hải quan (nếu có) và thông quan hành lý;

  - Trường hợp phát hiện nghi vấn yêu cầu người nhập cảnh đưa hành lý vào phòng kiểm tra theo hình thức K2 hoặc K3, thực hiện xử lý theo quy định.

  Bước 3. Lưu hồ sơ theo quy định.

  - Mức độ 2: Soi chiếu xác định rõ nghi vấn.

  Xem thêm bài viết Lưu ý một số nguyên tắc khi kiểm tra hành lý xuất nhập cảnh

   
  2259 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận