Hướng dẫn thủ tục đăng ký xét tuyển viên chức mới nhất năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #609394 14/03/2024

  phucpham2205
  Top 75
  Lớp 10

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (764)
  Số điểm: 14341
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 286 lần
  SMod

  Hướng dẫn thủ tục đăng ký xét tuyển viên chức mới nhất năm 2024

  Ngày 12/03/2024, Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định 168/QĐ-BNV về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức mới. Vậy điều kiện, thủ tục và hồ sơ xét tuyển viên chức 2024 như thế nào?

  (1) Điều kiện, yêu cầu xét tuyển viên chức 2024

  Theo quy định tại Điều 10 Mục II Quyết định 168/QĐ-BNV thì người đáp ứng điều kiện sau đây thì được đăng ký xét tuyển viên chức. Không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo. Cụ thể:

  - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. 

  - Đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực đặc thù như văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trường hợp này cần có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

  - Có đơn đăng ký dự tuyển.

  - Có lý lịch rõ ràng.

  - Có bằng cấp, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

  - Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

  - Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định. Tuy nhiên, các điều kiện này không được trái với quy định của pháp luật.

  Đối với các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hay đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thì không đăng ký xét tuyển viên chức.

  Ngoài ra, quy định này cũng đề cập đến những điều kiện ưu tiên trong tuyển dụng viên chức như sau:

  - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

  - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

  - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

  Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Cộng 1,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

  (2) Thủ tục xét tuyển viên chức 2024

  Bước 01: Công khai thông tin tuyển dụng:

  - Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thực hiện thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 01 lần trên các phương tiện truyền thông sau: 

  + Báo in 

  + Báo điện tử 

  + Báo nói 

  + Báo hình 

  Đồng thời, thông tin tuyển dụng cũng cần được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị tuyển dụng.

  Bước 02: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

  Xem và tải về Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/14/mau-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc.docx

  Bước 03: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển:

  - Thành lập Ban kiểm tra: 

  + Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển được thành lập bởi Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng. 

  + Quyết định thành lập ban được thực hiện chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng.

  - Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển: 

  + Ban kiểm tra sẽ rà soát các Phiếu đăng ký dự tuyển để đảm bảo các ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển. 

  + Quá trình kiểm tra được thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. 

  - Thông báo kết quả: Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển bằng văn bản tới từng người dự tuyển. Thông báo được gửi đến địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 

  - Trường hợp không đáp ứng điều kiện: Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo kết quả chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

  Bước 04: Tổ chức thi:

  Vòng 01:

  Hội đồng tuyển dụng sẽ rà soát Phiếu đăng ký dự tuyển của các ứng viên như đã nêu trên để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của vị trí việc làm. 

  Nếu đáp ứng đủ điều kiện ứng viên sẽ được tham dự vòng 02. 

  Về yêu cầu ngoại ngữ:  

  - Nếu vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ ngoại ngữ, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo cụ thể yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ. 

  - Ứng viên có một trong các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP có thể sử dụng thay thế. 

  - Nếu không có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp, Hội đồng tuyển dụng sẽ tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ của ứng viên. 

  - Hội đồng tuyển dụng sẽ kiểm tra thông tin về ngoại ngữ mà ứng viên khai báo trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, ứng viên cần nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

  Về thông báo kết quả vòng 1: 

  - Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của vòng 1, Hội đồng tuyển dụng sẽ lập danh sách và thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2. 

  - Thông báo sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị tuyển dụng.

  Vòng 02: Thi môn nghiệp vụ chuyển ngành

  Về thời gian tổ chức thi:  Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh. 

  Về hình thức thi:  

  - Do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển để lựa chọn một trong ba hình thức: vấn đáp, thực hành hoặc viết. 

  - Trường hợp thi viết: lựa chọn một trong ba hình thức: trắc nghiệm, tự luận hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận.

  Về nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung thi phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. Mỗi vị trí việc làm có đề thi riêng, bảo mật theo quy định. 

  Về thời gian thi:  

  - Vấn đáp: 30 phút (thí sinh có 15 phút chuẩn bị). 

  - Viết: 180 phút (không kể thời gian chép đề). 

  - Thực hành: do người đứng đầu cơ quan căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm có thẩm quyền tuyển dụng quyết định. 

  Về thang điểm: 100 điểm.

  Về yêu cầu cao hơn: Căn cứ vào nhu cầu và đặc thù của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng có thể quyết định yêu cầu cao hơn về nội dung, hình thức, thời gian thi. 

  Về chấm thi và phúc khảo: Thi viết: thực hiện như quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 15 Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Không phúc khảo đối với thi vấn đáp hoặc thực hành. 

  Về ngoại ngữ: 

  - Trường hợp tổ chức thi vòng 02 bằng hình thức thi viết thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

  - Đạt kết quả thi ngoại ngữ vòng 02 được coi là đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại ngữ. 

  Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ:  

  - Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ hoặc cao hơn so với yêu cầu của vị trí việc làm. 

  - Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ hoặc cao hơn so với yêu cầu của vị trí việc làm, học tập ở nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) ở Việt Nam được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền.

  - Có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ có giá trị tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn của vị trí việc làm. 

  - Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác tại vùng dân tộc thiểu số; là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

  (3) Hồ sơ tuyển dụng xét tuyển viên chức 2024

  Tại Điều 6 Mục II Quyết định 168/QĐ-BNV quy định về những giấy tờ phải nộp trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

  - Bản sao văn bằng, chứng chỉ: 

  + Phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

  + Có thể thay thế chứng chỉ ngoại ngữ trong trường hợp thí sinh có một trong các văn bằng, chứng chỉ được quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP

  - Chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có): 

  - Phiếu lý lịch tư pháp số 1: Do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  Xem vào tải về Phiếu lý lịch tư pháp số 1 tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/14/Tai-to-khai-yeu-cau-cap-phieu-ly-lich-tu-phap.docx

  Ngoài ra, cá nhân thuộc các trường hợp sau đây sẽ bị huỷ kết quả trúng tuyển:

  - Không hoàn thiện hồ sơ hoặc gian lận trong tuyển dụng viên chức.

  - Có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển.

  - Bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển.

  Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức sẽ là người ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. 

  Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận như đã nêu trên thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

   
  695 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (03/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận