Hướng dẫn thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #605132 02/09/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2217)
  Số điểm: 77504
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1634 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Người lao động muốn thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn do chưa nắm rõ thủ tục. Bài viết sẽ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp: chuyến đến và chuyển đi.

  Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển đến)

  (1) Trình tự thực hiện

  Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến trừ trường hợp theo quy định tại Khoản 6 Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

  Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động chuyển đến, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

  (2) Cách thức thực hiện

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#f6b26b;padding:5pt 8pt 5pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Hình thức nộp

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#f6b26b;padding:5pt 8pt 5pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Thời hạn giải quyết

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#f6b26b;padding:5pt 8pt 5pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Phí, lệ phí

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#f6b26b;padding:5pt 8pt 5pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Mô tả

  Trực tiếp

  3 Ngày làm việc

   

  Người lao động phải trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến để nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

  (3) Thành phần hồ sơ

  Tên giấy tờ

  Mẫu đơn, tờ khai

  Số lượng

  Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

   

  Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

   

  Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

   

  Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

   

  Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   

  Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  (4) Cơ quan thực hiện

  Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm

  (5) Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Người lao động có nhu cầu hưởng TCTN nơi chuyển đến.

  Xem bài viết liên quan: 

  Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp online nhanh nhất

  Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp hoặc qua bưu chính 2023

  Hướng dẫn thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

  Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển đi)

  (1) Trình tự thực hiện

  Bước 1: Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến.
  Khi nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

  Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định.

  (2) Cách thức thực hiện

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#ff9900;padding:5pt 8pt 5pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Hình thức nộp

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#ff9900;padding:5pt 8pt 5pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Thời hạn giải quyết

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#ff9900;padding:5pt 8pt 5pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Phí, lệ phí

  #1e2f41 0.5pt;border-right:solid #1e2f41 0.5pt;border-bottom:solid #1e2f41 0.5pt;border-top:solid #1e2f41 0.5pt;vertical-align:top;background-color:#ff9900;padding:5pt 8pt 5pt 8pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;">

  Mô tả

  Trực tiếp

  3 Ngày làm việc

   

  Người lao động phải trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm để đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

  (3) Thành phần hồ sơ

  Tên giấy tờ

  Mẫu đơn, tờ khai

  Số lượng

  Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

  Mẫu số 10 - TTLT 28.docx

  Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Xem và tải Mẫu số 10

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/09/02/mau-so-10%20(2).docx

  (4) Cơ quan thực hiện

  Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm

  (5) Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định và có nhu cầu chuyển hưởng trợ cấp nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương khác.

  Trên đây là bài viết hướng dẫn cách thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  Xem bài viết liên quan: 

  Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp online nhanh nhất

  Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp hoặc qua bưu chính 2023

  Hướng dẫn thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

   
  2764 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (26/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận