Hướng dẫn thu tiền thuê đất cho công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp

Chủ đề   RSS   
 • #484940 15/02/2018

  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2771)
  Số điểm: 31298
  Cảm ơn: 732
  Được cảm ơn 1119 lần


  Hướng dẫn thu tiền thuê đất cho công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp

  Cụ thể, Bộ Tài chính vừa  ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

  - Đối với trường hợp nhà nước cho thuê đất để xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp hoặc có diện tích thuộc quyền quản lý NN mà không tách riêng được diện tích sử dụng cho từng đối tượng, thì tiền thuê đất được phân bổ cho từng đối tượng theo hệ số x với diện tích sàn sử dụng của từng đối tượng áp dụng từ ngày 1/7/2014.

  + Hệ số phân bổ = tỷ lệ diện tích đất tính tiền thuê và tổng diện tích sàn sử dụng của các đối tượng;

  + Trường hợp có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm được cộng vào tổng diện tích sàn để tính tỷ lệ phân bổ.

  Trường hợp diện tích hầm thuộc sở hữu chung, thì được phân bổ đều cho các đối tượng sử dụng.

  Trường hợp diện tích hầm thuộc sở hữu của đối tượng thuê đất thì diện tích này được phân bổ cho đối tượng sở hữu.

  - Trường hợp hết thời hạn thuê đất nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa gia hạn thì:

  Thông tư cũng quy định về thu tiền sử dụng đất cho trường hợp được miễn và trong trường hợp đền bù, giải phóng mặt bằng...

  Thông tư 11/2018 có hiệu lực từ ngày 20/3/2018

  Các bạn tải toàn văn Thông tư tại file đính kèm bên dưới.

   

   

   
  12679 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danusa vì bài viết hữu ích
  admin (22/02/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #485702   27/02/2018

  vytran92
  vytran92
  Top 200
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Quy định mới về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  Ngàu 30/1/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Cụ thể:

  Trong trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và được miễn toàn bộ tiền thuê đất nhưng trong thời gian thuê có nguyện vọng nộp tiền thuê đất (không hưởng ưu đãi) thì số tiền thuê đất phải nộp một lần cho thời gian thuê đất còn lại được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm người sử dụng đất có văn bản đề nghị được nộp tiền thuê đất. Đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê còn lại được xác định như sau:

  - Trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại:

  Đơn giá thuê đất thu một lần cho thời gian thuê đất còn lại

  =

  Giá đất tại Bảng giá đất

  x

  Hệ số điều chỉnh giá đất

  x

  Thời gian phải nộp tiền thuê đất

  Thời hạn của loại đất tại Bảng giá đất


  Trong đó:

  + Thời gian phải nộp tiền thuê đất bằng (=) thời hạn thuê đất trừ (-) thời gian thực tế đã sử dụng đất

  + Thời hạn của loại đất tại Bảng giá đất theo quy định của Chính phủ về giá đất.

  - Trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại thì đơn giá thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê còn lại do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, chuyển cho Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính làm Thường trực Hội đồng để tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

   
  Báo quản trị |