Hướng dẫn thu, nộp phí tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #603836 07/07/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1812)
  Số điểm: 63308
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1350 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn thu, nộp phí tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2023

  Ngày 05/7/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2775/TCT-TVQT về việc hướng dẫn về việc thu, nộp phí tuyển dụng và chi phục vụ kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2023.

  Theo đó, Tổng cục Thuế quy định về thu, nộp phí thi tuyển như sau:

  (1) Mức thu phí thi tuyển

  Cục Thuế thực hiện thu theo mức 300.000 đồng/thí sinh đã hướng dẫn tại Công văn 2357/TCT-TCCB ngày 12/06/2023 của Tổng cục Thuế về việc Thông báo thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2023.

  The đó, toàn bộ số phí thu được, Cục Thuế chuyển về Tài khoản của Văn phòng Tổng cục Thuế tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội (số tài khoản Tổng cục Thuế sẽ thông báo cho Cục Thuế sau khi được KBNN TP Hà Nội phê duyệt), nội dung ghi rõ: Cục Thuế tỉnh/thành phố...nộp phí thi tuyển công chức năm 2023 (300.000 đồng x số thí sinh).

  Xem bài viết liên quan: Trường hợp nào tuyển dụng công chức không qua thi tuyển?

  (2) Nội dung chi, mức chi phục vụ thi tuyển

  - Đối với các Cục Thuế, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế có chỉ tiêu tuyển dụng công chức, lập dự toán các nội dung chi liên quan đến công tác tổ chức thu hồ sơ trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt làm căn cứ chi, gồm các nội dung sau:

  Các nội dung chi theo thực tế phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp hợp lệ, gồm:

  + Chi phí đăng thông báo tuyển dụng (nếu có).

  + In thẻ dự thi cho thí sinh tham dự thi tuyển.

  + Mua biên lai thu phí.

  + Các chi phí liên quan đến việc thu phí tuyển dụng.

  Trong đó, chi bồi dưỡng phục vụ kỳ thi cho những công chức được phân công làm công tác tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số lượng thí sinh dự thi tuyển, gửi thông báo số báo danh, thẻ dự thi đến thí sinh dự tuyển… Mức chi theo quy định tại khoản 6, Phụ lục 2, Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định 947/QĐ-TCT ngày 1/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

  - Đối với các Cục Thuế, Văn phòng Tổng cục Thuế, Vụ Tài vụ - Quản trị được Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ phục vụ tổ chức kỳ thi: 

  Ngoài các nội dung, mức chi quy định trên, đơn vị thực hiện dự toán đối với các nội dung được Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ theo danh mục dự toán tại Quyết định giao dự toán của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Tổng cục Thuế sẽ gửi Quyết định giao dự toán cho các đơn vị sau) và bảo đảm đầy đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

  Xem chi tiết tại Công văn 2775/TCT-TVQT ngày 05/7/2023.

  Xem bài viết liên quan: Trường hợp nào tuyển dụng công chức không qua thi tuyển?

   
  109 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận