Hướng dẫn thanh toán xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng PCR theo yêu cầu

Chủ đề   RSS   
 • #591022 14/09/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Cao học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1572)
  Số điểm: 56846
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1211 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn thanh toán xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng PCR theo yêu cầu

  Vừa qua, ngày 09/9/2022, Bộ Y tế đã  có Công văn 4920/BYT-KHTC hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR. Trong đó quy định chi tiết về thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng PCR đối với người xét nghiệm tự nguyện, theo yêu cầu.

  Theo đó, thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 bằng PCR được thực hiện như sau:

  - Trường hợp thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo quy định về khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế (trừ trường hợp xét nghiệm tại cộng đồng):

  Thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư 02/2022/TT-BYT.

  - Trường hợp thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả và trường hợp không thuộc đối tượng nêu trên do ngân sách nhà nước chi trả:

  Thực hiện theo hình thức đấu thầu, giao nhiệm vụ, đặt hàng theo quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP.

  Đối với dịch vụ xét nghiệm Covid-19 do địa phương đặt hàng thanh toán từ ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố quy định giá theo thẩm quyền quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP.

  - Trường hợp chưa kịp ban hành mức giá để đặt hàng các đơn vị cung cấp dịch vụ thì tạm thanh toán chi phí đặt hàng và ký hợp đồng theo mức giá tạm thời, sau khi được phê duyệt giá đặt hàng thì thanh quyết toán.

  Trường hợp UBND tỉnh/thành phố đã tạm thanh toán chi phí đặt hàng và ký hợp đồng theo mức giá tạm thời thì UBND các tỉnh/thành phố quyết định giá đặt hàng để làm cơ sở thanh quyết toán kinh phí đặt hàng.

  Về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR tự nguyện, theo yêu cầu:

   Công văn 4920/BYT-KHTC quy định đối với người xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR tự nguyện, theo yêu cầu thì mức chi phí cần thanh toán như sau:

  Dựa trên căn cứ Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm; chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và việc triển khai công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, địa phương để thực hiện theo quy định.

  Thực hiện theo quy định hiện hành về giá dịch vụ KBCB. Theo đó, không thực hiện mức giá dịch vụ theo yêu cầu với xét nghiệm COVID-19; người xét nghiệm yêu cầu thực hiện theo mức thu áp dụng đối với đối tượng không thanh toán Bảo hiểm y tế (BHYT).

  huong-dan-thanh-toan-xet-nghiem

  Cụ thể, các cơ sở y tế công lập thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của BHYT và ngân sách nhà nước. Các cơ sở y tế công lập phải thu theo mức giá theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021, Công văn 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021; không thực hiện mức giá dịch vụ theo yêu cầu đối với xét nghiệm COVID-19.

  Theo đó, mức giá đối với đối tượng không thanh toán BHYT theo Công văn 4356/BYT-KHTC quy định như sau:

  Trường hợp mẫu đơn:

  Căn cứ mức giá dịch vụ số 1735: Xét nghiệm vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề thực hiện thu và thanh toán với người sử dụng dịch vụ theo quy định, cụ thể:

  Mức giá tối đa của dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (áp dụng cho mẫu đơn) là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm; trong đó:

  - Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm: tối đa 117.800 đồng/mẫu;

  - Mức giá xét nghiệm: tối đa 616.200 đồng/mẫu.

  Trường hợp gộp mẫu:

  (1) Trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định mức giá cụ thể của dịch vụ 1735 nêu trên có định mức kinh tế kỹ thuật thì xác định chi phí lấy mẫu, chi phí xét nghiệm theo định mức; trường hợp không có định mức thì xác định chi phí lấy mẫu và chi phí xét nghiệm tương đương với tỷ lệ cơ cấu chi phí nêu trên.

  (2) Trường hợp không có quyết định phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời chi phí thực hiện xét nghiệm như sau:

  - Mức giá tối đa của việc lấy và bảo quản bệnh phẩm: 100.000 đồng/mẫu.

  - Mức tối đa của việc thực hiện xét nghiệm với mẫu gộp là 634.000 đồng chia (:) cho số mẫu gộp.

  - Trường hợp mẫu gộp phát hiện dương tính, phải tiếp tục làm các xét nghiệm mẫu đơn thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo trường hợp mẫu đơn.

  Xem nội dung Công văn 4920/BYT-KHTC có hiệu lực ngày 09/9/2022.

   
  322 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận