Hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #315577 26/03/2014

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 29250
  Cảm ơn: 85
  Được cảm ơn 778 lần
  SMod

  Hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

  Ngày 18/03/2014, Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng, theo đó có những điểm đáng chú ý sau:

  - Một là, nguyên tắc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định có liên quan tương ứng với từng thời kỳ;

  - Hai là, phạm vi, phương pháp điều chỉnh và căn cứ điều chỉnh giá phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng;

  - Ba là, trong hợp đồng đã nêu rõ căn cứ để điều chỉnh giá là giá của Liên sở Tài chính – Xây dựng hoặc giá dự thầu (không có căn cứ giá trong chứng thư thẩm định giá) thì không cần so sánh giá theo chứng thư thẩm định giá tại thời điểm dự thầu để làm căn cứ điều chỉnh giá;

  - Bốn là,  trong hợp đồng quy định căn cứ xác định giá điều chỉnh khi vật liệu không có trong thông báo giá là giá trong chứng thư thẩm định giá thì áp dụng theo giá trong chứng thư thẩm định giá để làm căn cứ điều chỉnh;

  - Năm là, việc quyết toán dự án hoàn thành của dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  Nội dung trên được đề cập tại Công văn 55/BXD-KTXD.

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 26/03/2014 09:29:52 SA
   
  8693 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  LeHaiThien (26/03/2014) admin (26/03/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận