Hướng dẫn thanh toán KCB bằng BHYT có sử dụng vật tư đấu thầu

Chủ đề   RSS   
 • #598564 08/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn thanh toán KCB bằng BHYT có sử dụng vật tư đấu thầu

  Ngày 07/02/2023 Bộ Y tế có Công văn 517/BYT-BH năm 2023 về việc triển khai thực hiện khoản 4 Nghị quyết 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 của Chính phủ bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
   
  Theo đó, để triển khai thực hiện khoản 4 Nghị quyết 144/NQ-CP, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện như sau:
   
  huong-dan-thanh-toan-kcb-bang-bhyt-co-su-dung-vat-dau-thau
   
  (1) Thanh toán chi phí khám bằng BHYT khi sử dụng vật tư đấu thầu
   
  Về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất:
   
  Cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất.
   
  Theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đấu thầu 2013 trước ngày 05/11/2022.
   
  Về thời hạn thực hiện thanh toán: Theo thời gian thực hiện của hợp đồng cung cấp vật tư, hóa chất đã ký trước ngày 05/11/2022 hoặc không quá ngày 05/11/2023.
   
  (2) Cung cấp thông tin cho cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng
   
  Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thống kê chính xác, đầy đủ, cụ thể và cung cấp cho cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT:
   
  - Danh sách nhà thầu đã trúng thầu vật tư, hóa chất kèm quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng cung cấp vật tư, hóa chất và danh mục các máy do các nhà thầu này cung cấp máy sau khi trúng thầu.
   
  - Văn bản thể hiện nhà thầu cung cấp máy cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất.
   
  - Các máy do các nhà thầu nêu trên cung cấp cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải bảo đảm nguyên tắc về quản lý trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về trang thiết bị y tế.
   
  (3) Mức giá và phạm vi thanh toán BHYT
   
  Mức giá và phạm vi thanh toán thực hiện theo quy định hiện hành về giá dịch vụ y tế và quy định về phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT.
   
  Trên đây là hướng dẫn của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất theo khoản 4 Nghị quyết 144/NQ-CP năm 2022. Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị triển khai thực hiện.
   
  Chi tiết Công văn 517/BYT-BH năm 2023 ban hành ngày 07/02/2023.
   
  252 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận