Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015

Chủ đề   RSS   
 • #408260 01/12/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015

  Năm 2015 sắp khép lại, cũng là thời điểm để các bạn chuẩn bị các thủ tục cần thiết thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

  Chính sách thuế mỗi năm mỗi sửa đổi, vậy đâu là hướng dẫn chi tiết và chính xác nhất để thực hiện thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 2015? Sau đây, Dân Luật sẽ hướng dẫn chi tiết thực hiện cho các bạn.

  >>> Tài liệu Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015 do Cục thuế tỉnh An Giang biên soạn

  1. Văn bản áp dụng:

  Đối với thuế TNCN năm 2015 thì việc quyết toán sẽ thực hiện theo các văn bản sau:

  - Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

  - Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

  - Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

  - Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân 

  - Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế

  - Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

  - Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP

  - Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế 

  - Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế 

  - Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân …

  - Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý ...

  - Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế

  Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015

  2. Đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN:

  Đối tượng thực hiện quyết toán thuế TNCN bao gồm 2 nhóm: tổ chức, cá nhân trả thu nhập và cá nhân có thu nhập, trong đó:

  2.1 Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN sẽ phải làm quyết toán thuế cho phần thu nhập đã chi trả (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không) và làm quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền (theo điểm c khoản 1 điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

  Trường hợp không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

  2.2 Các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì sẽ phải làm tờ khai quyết toán thuế TNCN nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế/bù trừ thuế trừ trường hợp (theo điều 12 Thông tư 151/2014/TT-BTC): 

  - Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ ba tháng trở lên tại một đơn vị có thêm thu nhập vãng lai mà bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng, đã khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. 

  - Phần thu nhập của cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm.

  Riêng với các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh đã nộp thuế TNCN theo hình thức khoán và nộp theo từng lần phát sinh sẽ không phải làm quyết toán thuế.

  Đối với các cá nhân, hộ kinh doanh này thì từ 20/11 đến ngày 15/12 cơ quan thuế sẽ phát tờ khai thuế của năm 2016 để thực hiện kê khai doanh thu tính thuế khoán của năm 2016. 

  2.3 NLĐ trong 3 trường hợp sau thì sẽ được ủy quyền cho NSDLĐ thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho mình:

  - NLĐ chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ ba tháng trở lên tại một NSDLĐ và thực tế đang làm việc cho NSDLĐ đó tại thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

  - NLĐ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ ba tháng trở lên tại một NSDLĐ và có thêm thu nhập vãng lai mà bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng, đã khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% và không yêu cầu quyết toán phần thu nhập vãng lai này.

  - NLĐ được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm NLĐ có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho NLĐ (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho NLĐ.

  Giấy ủy quyền quyết toán thuế sẽ thực hiện theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC.

  Bên cạnh đó, căn cứ theo Công văn 7850/CT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2014 thì các trường hợp sau sẽ không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN thay:

  - NLĐ thuộc các trường hợp nêu trên nhưng đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN (trừ trường hợp chứng từ khấu trừ thuế đã bị thu hồi và hủy).

  - Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%.

  - NLĐ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ ba tháng trở lên tại một NSDLĐ, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).

  Trường hợp NLĐ đã ủy quyền quyết toán thuế và NSDLĐ đã quyết toán thay cho cá nhân, nếu phát hiện NLĐ không thuộc diện được ủy quyền thì NSDLĐ không điều chỉnh lại quyết toán mà chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho NLĐ theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để NLĐ trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế. 

  3. Thu nhập chịu thuế - Thu nhập tính thuế

  3.1  Thu nhập chịu thuế

  Thực hiện xác định theo điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và các sửa đổi tại Thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC. Về cơ bản thì việc xác định thu nhập chịu thuế này thực hiện như những năm trước, có bổ sung thêm 1 số khoản thu nhập được loại trừ khỏi thu nhập chịu thuế, cụ thể:

  - Trợ cấp một lần đối với người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc (theo khoản 1 điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

  - Các khoản chi phí dịch vụ khác đi kèm với nhà ở do NSDLĐ xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp (theo khoản 2 điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC). Cần lưu ý là các khoản chi phí dịch vụ này sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế nếu NSDLĐ trả hộ cho NLĐ đối với nhà ở thuê ngoài (không phải do NSDLĐ tự xây dựng và cung cấp miễn phí cho NLĐ).

  - Các khoản tiền mua sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm. Các loại bảo hiểm này gồm các sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí), ... mà theo đó NLĐ sẽ nhận được khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả mà không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm (theo khoản 3 điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

  - Chi phí đưa đón NLĐ đi làm từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại theo quy chế của công ty, không phân biệt khoản tiền cho cả tập thể hay chỉ chi riêng cho từng cá nhân (theo khoản 4 điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

  - Khoản tiền đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình NLĐ theo quy định của NSDLĐ và không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của NSDLĐ (theo khoản 5 điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

  Ngoài ra, về các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế thì NLĐ và NSDLĐ có thể xem ở Công văn 1381/TCT-TNCN năm 2014 để xác định.
  Lưu ý: Nếu NLĐ nhận thu nhập không bao gồm thuế TNCN thì sẽ phải quy đổi thành thu nhập có thuế TNCN được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4, Điều 7, Thông tư 111/2013/TT-BTC.

  3.2  Thu nhập tính thuế

  Thu nhập tính thuế bình quân tháng được xác định bằng tổng thu nhập cả năm (12 tháng) trừ (-) tổng các khoản giảm trừ của cả năm sau đó chia cho 12 tháng.

  3.3 Các khoản giảm trừ

  - Giảm trừ gia cảnh: đối với các cá nhân có hoạt động kinh doanh thì từ năm 2015 sẽ không tính giảm trừ gia cảnh, thay vào đó mức thuế suất thuế TNCN sẽ áp dụng theo mức thuế tuyệt đối trên tổng doanh thu. Đây là một điểm thay đổi rất quan trọng mà người nộp thuế cần phải biết.

  Đối với phần thu nhập từ tiền công, tiền lương thì vẫn áp dụng mức giảm trừ như năm cũ, theo đó:

  Giảm trừ cho cá nhân người nộp thuế là 9 triệu/tháng, tức là 108 triệu/năm

  Giảm trừ cho người phụ thuộc là 3,6 triệu/người/tháng.

  Đối với người phụ thuộc thì thời điểm bắt đầu tính giảm trừ được tính từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng (tuy nhiên người nộp thuế phải có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào thời điểm quyết toán thuế; đối với các đối tượng là cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng như anh ruột, chị ruột, em ruột, Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột, cháu ruột của người nộp thuế thì hồ sơ đăng ký giảm trừ phải được thực hiện trước ngày 31/12).

  3.4 Thuế suất

  Áp dụng theo bảng thuế lũy tiến tại điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

  Bậc thuế

  Phần thu nhập tính thuế/năm
  (triệu đồng)

  Phần thu nhập tính thuế/tháng
  (triệu đồng)

  Thuế suất (%)

  1

  Đến 60

  Đến 5

  5

  2

  Trên 60 đến 120

  Trên 5 đến 10

  10

  3

  Trên 120 đến 216

  Trên 10 đến 18

  15

  4

  Trên 216 đến 384

  Trên 18 đến 32

  20

  5

  Trên 384 đến 624

  Trên 32 đến 52

  25

  6

  Trên 624 đến 960

  Trên 52 đến 80

  30

  7

  Trên 960

  Trên 80

  35


  3.5 Miễn giảm thuế TNCN

  Đối với các cá nhân làm việc ở khu kinh tế thì sẽ được giảm 50% số thuế TNCN đối với thu nhận trong khu kinh tế theo quy định của Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế

  4. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN – Nơi nộp hồ sơ

  4.1 Hồ sơ Quyết toán thuế TNCN

  Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN hồ sơ quyết toán thuế sẽ thực hiện theo mẫu tờ khai số 05/QTT-TNCN, các bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN, 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC.

  Đối với cá nhân có thu nhập thuộc diện phải làm quyết toán thì hồ sơ quyết toán thuế sẽ thực hiện theo mẫu tờ khai số 02/QTT-TNCN, bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC. NSDLĐ khi quyết toán thay NLĐ cũng sẽ dùng các mẫu này. 

  4.2 Nơi nộp hồ sơ

  Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập: hồ sơ quyết toán thuế sẽ nộp ở cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

  Riêng với cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi đóng trụ sở chính; đối với cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

  Đối với Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính. (theo điểm c khoản 1 điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

  Đối với cá nhân có thu nhập phải trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan thuế thì hồ sơ sẽ nộp ở Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ như sau:

  - Nếu đã đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại đơn vị nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị đó. Nếu có thay đổi nơi làm việc và tại đơn vị làm việc cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp có thay đổi nơi làm việc mà tại đơn vị làm việc cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

  - Nếu chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ đơn vị nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cư trú.

  - Nếu không ký HĐLĐ, hoặc ký HĐLĐ dưới ba tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cư trú.

  - Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại đơn vị nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cư trú.(Theo điểm c2.1 khoản 2 điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC và nội dung sửa đổi ở điểm b Khoản 4 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC). 

  Trường hợp NLĐ đã ủy quyền quyết toán thuế và NSDLĐ đã quyết toán thay cho cá nhân, nếu phát hiện NLĐ không thuộc diện được ủy quyền thì NSDLĐ không điều chỉnh lại quyết toán mà chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho NLĐ theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để NLĐ trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế. 

  4.3 Thời hạn nộp hồ sơ

  Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN của năm 2015 nếu không có việc gia hạn nào sẽ là ngày 31/3/2016 (chín mươi ngày kể từ ngày kết thúc năm 2015).

  4.4 Hoàn thuế

  Việc hoàn thuế TNCN lưu ý là chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.
  Đối với NLĐ đã ủy quyền quyết toán thuế cho NSDLĐ thì việc hoàn thuế sẽ do NSDLĐ thực hiện.NSDLĐ sẽ thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của NLĐ. 
  Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì NSDLĐ được bù trừ vào kỳ sau hoặc được hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả; hồ sơ hoàn thuế của NSDLĐ trong trường hợp này bao gồm: 

  - Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC). 

  - Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó. 
  Đối với cá nhân khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế. Để được hoàn thuế hoặc bù trừ thuế thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

  Ngoài ra, mọi vướng mắc về thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015 các bạn có thể đặt câu hỏi tại đây để được các thành viên Dân Luật hỗ trợ nhé. 

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 01/12/2015 01:59:36 CH
   
  74409 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #409985   17/12/2015

  Thân gửi chị Trúc Anh,

  Bên em đang tiến hành làm QTT 2015 cho cán bộ công nhân viên, em có một số thắc mắc về QTT, chị có thể tư vấn giúp em được không ạ?

  1.    Công ty có một số NLĐ về hưu từ giữa năm thì những NLĐ này được QTT như thế nào?

  Ví dụ có bác A về hưu từ tháng 10/2015. Từ đầu năm đến tháng 10 bác nhận được 100 triệu tiền lương, và em vẫn khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến với bác. Thời điểm QTT này, bác không làm nữa nên không ủy quyền cho công ty QTT thay được, vậy bác có phải tự đi QTT không ạ? Và nếu có thì cách tính như thế nào ạ? Công ty phải viết chứng từ khấu trừ thuế cho bác?

  2.    Công ty có NLĐ có thu nhập vãng lai, khi chia bình quân tháng sẽ <10 triệu, nhưng khoản này lại chưa được khấu trừ 10% tại nguồn, hoặc khấu trừ thuế nhưng không đúng 10% (mà theo biểu lũy tiến).

  --> NLĐ này phải tự đi QTT đúng không ạ? Hay có thế nhờ bên trả khoản vãng lai kia khấu trừ lại thuế theo đúng 10%, để NLĐ có thể bỏ qua khoản vãng lai đó và vẫn ủy quyền cho công ty QTT ạ?

  3.    Khoản giảm trừ từ bảo hiểm hưu trí tự nguyện tính theo từng tháng đúng không ạ?

  Vào thời điểm tháng 6/2015, công ty em đã ký HĐ BHHT quy định: công ty sẽ mua BH từ tháng 1-tháng 5/2015, NLĐ không cần đóng cho các tháng này; từ tháng 6, cả công ty và NLĐ đều đóng.

  Ví dụ: từ tháng 1-tháng 5, công ty đóng cho người B là 700K x 5 = 3,5 triệu, B không đóng. Từ tháng 6: công ty đóng cho B 700K, B đóng 900K.

  --> Có phải là khi QTT: từ tháng 1 – tháng 5, mỗi tháng B sẽ được giảm trừ là: 700K (vì 700K<1 triệu), còn từ tháng 6- 12, mỗi tháng B được giảm trừ là 1 triệu (vì 700K+900K > 1tr) không ?

  (Thông tư 92 có áp dụng cho các khoản BHHT từ thời điểm đầu năm không hay chỉ áp dụng cho BHHT từ tháng có hiệu lực thông tư?)

  4.    NLĐ trong công ty có đóng góp vào quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Quỹ này có tính là tiền từ thiện, để được giảm trừ khi tính TN tính thuế không ạ?

  Nếu có thì một số NLĐ tự đi QTT sẽ cần thêm giấy tờ gì để chứng minh họ có đóng khoản ĐƠĐN này?

  5. NLĐ nghỉ đẻ từ tháng 9.

  Tháng 9-12 chỉ có tiền chế độ thai sản (không tính thuế)
  Vậy giảm trừ gia cảnh có tính đủ 12 tháng không? Hay bỏ tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 9-12 đi?

  Em mong chị tư vấn giúp em các vấn đề trên.
  Em cám ơn chị ah!

   
  Báo quản trị |  
 • #410256   18/12/2015

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Chào bạn tructhangvietnam,

  Các vấn đề bạn thắc mắc được giải đáp như sau:

  1. Bạn xem lại bài viết trên mục 2.1

  2. Bạn xem lại bài viết trên mục 2.1 và 2.3

  3. Bạn xem lại bài viết trên mục 3.1, 3.2

  4. Quỹ đền ơn đáp nghĩa được xem là quỹ từ thiện, xem chi tiết tại Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

  5. Tháng nghỉ hưởng chế độ thai sản sẽ không tính thuế vì vậy không tính giảm trừ gia cảnh cho tháng này nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #416492   23/02/2016

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14963)
  Số điểm: 99995
  Cảm ơn: 3501
  Được cảm ơn 5365 lần
  SMod

  Bây giờ mới đọc thấy câu trả lời này. Quy định này ở văn bản nào vậy bạn nguyenanh1292 ?

  nguyenanh1292 viết:

  ...

  5. Tháng nghỉ hưởng chế độ thai sản sẽ không tính thuế vì vậy không tính giảm trừ gia cảnh cho tháng này nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #411453   29/12/2015

  Thân gửi các thành viên,

  Mình đi làm tại công ty A được 7 năm (công ty mẹ tại Biên hòa), mình làm tại chi nhánh Hà Nội,  hàng năm thì mình vẫn ủy quyền cho cty đi làm quyết toán thuế TNCN tại Biên hòa.

  Tháng 10/2015 mình có mở CH quần áo và đăng ký hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo hình thưc khoán. Khi đăng ký lấy mã số thuế cá nhân thì cà hai nguồn thu này mình có chung một MST các nhân

  Như đọc bài ở trên thì  đối với Hộ kinh doanh như mình ko phải làm quyết toán thuế

  Như vậy năm nay mình có được ủy quyền cho công ty A làm quyết toán thuế TNCN cho mình nữa không?

  Mong các thành viên chỉ giúp

   
  Báo quản trị |  
 • #411857   31/12/2015

  GaTom
  GaTom

  Sơ sinh


  Tham gia:05/11/2014
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  khanh_magy viết:

  Thân gửi các thành viên,

  Mình đi làm tại công ty A được 7 năm (công ty mẹ tại Biên hòa), mình làm tại chi nhánh Hà Nội,  hàng năm thì mình vẫn ủy quyền cho cty đi làm quyết toán thuế TNCN tại Biên hòa.

  Tháng 10/2015 mình có mở CH quần áo và đăng ký hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo hình thưc khoán. Khi đăng ký lấy mã số thuế cá nhân thì cà hai nguồn thu này mình có chung một MST các nhân

  Như đọc bài ở trên thì  đối với Hộ kinh doanh như mình ko phải làm quyết toán thuế

  Như vậy năm nay mình có được ủy quyền cho công ty A làm quyết toán thuế TNCN cho mình nữa không?

  Mong các thành viên chỉ giúp

  Bạn có thể ủy quyền cho Công ty A quyết toán thuế TNCN trên khoảng lương bạn nhân tại công ty A.. Khoảng thu nhập từ kinh doanh không quyết toán..

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn GaTom vì bài viết hữu ích
  khanh_magy (05/01/2016)
 • #412495   07/01/2016

  GaTom viết:

   

  khanh_magy viết:

   

  Thân gửi các thành viên,

  Mình đi làm tại công ty A được 7 năm (công ty mẹ tại Biên hòa), mình làm tại chi nhánh Hà Nội,  hàng năm thì mình vẫn ủy quyền cho cty đi làm quyết toán thuế TNCN tại Biên hòa.

  Tháng 10/2015 mình có mở CH quần áo và đăng ký hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo hình thưc khoán. Khi đăng ký lấy mã số thuế cá nhân thì cà hai nguồn thu này mình có chung một MST các nhân

  Như đọc bài ở trên thì  đối với Hộ kinh doanh như mình ko phải làm quyết toán thuế

  Như vậy năm nay mình có được ủy quyền cho công ty A làm quyết toán thuế TNCN cho mình nữa không?

  Mong các thành viên chỉ giúp

   

   

  Bạn có thể ủy quyền cho Công ty A quyết toán thuế TNCN trên khoảng lương bạn nhân tại công ty A.. Khoảng thu nhập từ kinh doanh không quyết toán..

  Cám ơn bạn 

  cho mình hỏi thêm trong thư ủy quyền thì mình nên tích vào dòng nào?

  - Năm 2015 tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty A

   

  -  Năm 2015 tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty Ty A và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn. 

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #411878   31/12/2015

  tonthihuyentrang
  tonthihuyentrang

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2014
  Tổng số bài viết (27)
  Số điểm: 475
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 11 lần


  Cảm ơn bạn Anh có bài viết rất hữu ích,

   
  Báo quản trị |  
 • #412480   07/01/2016

  thai.nguyen
  thai.nguyen

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:15/09/2015
  Tổng số bài viết (30)
  Số điểm: 195
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 6 lần


  Xin cho hỏi:

  Anh Xuân làm việc tại cty A, sau đó cty B đến cuối năm 2015 thì nghỉ. Cơ quan B do chi cục Thuế Quận 7, Tphcm quản lý

  Anh Xuân thường trú tại Bình Dương,

  Trong năm cty A, Cty B đều tính giảm trừ gia cảnh bản thân anh Xuân là 9tr/tháng

  Vậy hỏi, tại thời điểm tháng 3 năm 2016. Anh Xuân quyết toán thì nộp quyết toán ở đâu?

  1. Tại chi cục thuế quận 7 ?

  "Căn cứ: Thông tư 92/2015/TT-BTC, Điều 21, Khoản 3

  c.2) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

  c.2.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

  c.2.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

  - Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú)."

  2. Tại Bình Dương?
   
  c.2.4) Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).
   
  Báo quản trị |  
 • #412489   07/01/2016

  HUNG1234567
  HUNG1234567

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/05/2011
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 510
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 1 lần


  Chào anh chị

  Em đi làm đc 3 tháng 1,2,3 năm 2015, sau đấy nghỉ nhận trợ cấp thất nghiệp 6 tháng và đến hết năm 2015 em chưa đi làm chỗ mới, em có 1 người phụ thuộc nưa. do đầu năm có thưởng tết và thưởng kết thúc dự án nên đóng thuế hơi nhiều giờ em muốn quyết toán để xin hoàn lại thuế, em có mấy ý cần hỏi sau: 

  - Em tính giảm trừ gia cảnh đc bao nhiều tháng a? (chỉ tính 3 tháng đi làm và 3 tháng ko đi làm hay tính cả 6 tháng nhận trợ cấp thất nghiệp ạ), cách tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc có gì khác ko hay vẫn giống như giảm trừ cho bản thân ạ.

  - hồ sơ yêu cầu hoàn thuế có phải côngchứng  (hóa đơn) ko ạ,

  - em dang thất nghiệp nên muốn chuyển người phụ thuộc (bé 2 tuổi) sang cho vợ, làm thế nào để biết mã số phụ thuộc của bé ạ, hay chỉ cần nộp giấy ks của bé ở cty vợ là đc ạ.

  Em phải tự quyết toán và ko phải dân kế toán nên mong AC hướng dẫn chi tiết chút ạ.

  E Cảm ơn trước a.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #412493   07/01/2016

  thai.nguyen
  thai.nguyen

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:15/09/2015
  Tổng số bài viết (30)
  Số điểm: 195
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 6 lần


   

  HUNG1234567 viết:

   

  Chào anh chị

  Em đi làm đc 3 tháng 1,2,3 năm 2015, sau đấy nghỉ nhận trợ cấp thất nghiệp 6 tháng và đến hết năm 2015 em chưa đi làm chỗ mới, em có 1 người phụ thuộc nưa. do đầu năm có thưởng tết và thưởng kết thúc dự án nên đóng thuế hơi nhiều giờ em muốn quyết toán để xin hoàn lại thuế, em có mấy ý cần hỏi sau: 

  - Em tính giảm trừ gia cảnh đc bao nhiều tháng a? (chỉ tính 3 tháng đi làm và 3 tháng ko đi làm hay tính cả 6 tháng nhận trợ cấp thất nghiệp ạ), cách tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc có gì khác ko hay vẫn giống như giảm trừ cho bản thân ạ.

  - hồ sơ yêu cầu hoàn thuế có phải côngchứng  (hóa đơn) ko ạ,

  - em dang thất nghiệp nên muốn chuyển người phụ thuộc (bé 2 tuổi) sang cho vợ, làm thế nào để biết mã số phụ thuộc của bé ạ, hay chỉ cần nộp giấy ks của bé ở cty vợ là đc ạ.

  Em phải tự quyết toán và ko phải dân kế toán nên mong AC hướng dẫn chi tiết chút ạ.

  E Cảm ơn trước a.

   

   

   

  1.Trường hợp của bạn thì quyết toán thuế bạn xem người phụ thuộc nếu đủ điều kiện giảm trừ cho cả năm thì tính giảm trừ cho cả năm là 12 tháng: 12x3.6tr=43.2tr.

  Còn bản thân bạn thì được khấu trừ 12 tháng * 9tr= 108tr. 

  Tổng mức khấu trừ là 151.2tr

  2. Khi quyết toán thì bạn cần chứng từ khấu trừ thuế của cty bạn đã làm 3 tháng trong năm 2015. Bạn yêu cầu họ viết cho nhé, tờ này trông giống tờ hóa đơn. Trên đó ghi tổng thu nhập, các khoản bảo hiểm, thuế TNCN đã khấu trừ của bạn là bao nhiêu? Căn cứ vào tờ này bạn nhập và tờ khai quyết toán thuế

  Theo mình thì mẫu tờ khai hiện tại chưa đổi nên chưa thể quyết toán được đâu, phải chờ họ nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai lên nữa thì phải. Hồ sơ hoàn thuế thực ra là tờ khai quyết toán thuế, không cần công chứng, chỉ nộp kèm với chứng từ khấu trừ thuế nêu trên.

  Để biết MST người phụ thuộc thì bạn hỏi cty lúc trước đăng ký kê khai cho bạn, còn không thì phải tìm tại tncnonline.com.vn-->Đăng nhập cty bạn vào---Tìm lại giữa các file nhỏ--->phức tạp

  3. Bạn muốn chuyển người phụ thuộc sang cho vợ, thì bạn cập nhật tờ đăng ký giảm trừ gia cảnh và nộp cho cơ quan thuế - hiện tại thì nộp tại cơ quan thuế nơi bạn thường trú. Nội dung là ghi giảm người phụ thuộc này, 

  Về phía vợ bạn thì phải đăng ký người phụ thuộc này lại, nếu đang làm cho doanh nghiệp nào thì tiến hành đăng ký tại doanh nghiệp đó nha.

  4. Tự quyết toán?

  Cá nhân bạn phải tự quyết toán, hạn chót là 30/3 mới hết hạn. Mình thấy năm ngoái ở Cục THuế TPHCM- quận 2 có những người của cơ quan thuế họ giúp mình làm tờ quyết toán, in hộ mình luôn nhưng không biết các cơ quan thuế khác có việc này không thì chưa rõ?

  Mình chỉ cầm chứng từ khấu trừ thuế lên rồi họ hướng dẫn làm, in ra và mình chỉ ký và nộp thôi.

  Để chắc ăn thì bạn hãy tham khảo, hỏi tư vấn tại cơ quan thuế nơi bạn thường trú xem có dịch vụ giúp đỡ này không nhé?

  Có điều gì cần trao đổi, bạn cứ post lên để mọi người giúp!

  Thân

   

  Cập nhật bởi thai.nguyen ngày 07/01/2016 01:36:35 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thai.nguyen vì bài viết hữu ích
  HUNG1234567 (07/01/2016)
 • #414454   25/01/2016

  Dangkhanhhoa05
  Dangkhanhhoa05

  Sơ sinh

  Hưng Yên, Việt Nam
  Tham gia:25/01/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thân gửi các thành viên.

  Mình đi làm dự án từ tháng 1-5 năm 2015, sau đó mình nghỉ không đi làm nữa.Hiện giờ mình muốn làm thủ tục hoàn thuế TNCN và muốn hỏi 1 vài vấn đề như sau:

  1. Mình có được cơ quan cũ cấp cho trích lục bảng lương và bảng kê khai nộp chi cục thuế từ tháng 1-5 năm 2015. Vậy mình phải làm quyết toán thuế như thế nào?

  2. Mình đi làm ở cơ quan đó 5 tháng nên không nộp bảo hiểm tại cơ quan đó mà mình nộp ở 1 cơ quan khác ( Mình nộp nhờ bảo hiểm và tự đóng 32,5% tiền bảo hiểm). Vậy trong quyết toán thuế có cần kê cả phần nộp bảo hiểm đó vào không?

  Mình không thông thạo các thủ tục này mong mọi người giúp đỡ.

  Cảm ơn nhiều.

   
  Báo quản trị |  
 • #414788   29/01/2016

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  Dangkhanhhoa05 viết:

  Thân gửi các thành viên.

  Mình đi làm dự án từ tháng 1-5 năm 2015, sau đó mình nghỉ không đi làm nữa.Hiện giờ mình muốn làm thủ tục hoàn thuế TNCN và muốn hỏi 1 vài vấn đề như sau:

  1. Mình có được cơ quan cũ cấp cho trích lục bảng lương và bảng kê khai nộp chi cục thuế từ tháng 1-5 năm 2015. Vậy mình phải làm quyết toán thuế như thế nào?

  2. Mình đi làm ở cơ quan đó 5 tháng nên không nộp bảo hiểm tại cơ quan đó mà mình nộp ở 1 cơ quan khác ( Mình nộp nhờ bảo hiểm và tự đóng 32,5% tiền bảo hiểm). Vậy trong quyết toán thuế có cần kê cả phần nộp bảo hiểm đó vào không?

  Mình không thông thạo các thủ tục này mong mọi người giúp đỡ.

  Cảm ơn nhiều.

  1. Cái này bạn liên hệ công ty xem sao họ có giúp không

  2. Bạn phải tổng hợp toàn bộ nguồn thu trong năm để làm thủ tục hoàn, không kê sao biết còn hoàn thuế bao nhiêu bạn hiền?

   
  Báo quản trị |  
 • #414837   29/01/2016

  Violet223
  Violet223

  Female
  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:21/01/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào các anh chị!

  Nhờ các a/c tư vấn giúp: 

  Cty mình có nhân viên chấm dứt HĐLĐ vào tháng 5/2015. Vậy, cty mình có phải làm quyết toán thuế tncn cho NV đó ko? 

  Nếu có thì thu nhập chịu thuế và giảm trừ bản thân sẽ tính theo thực tế làm việc hay tính nguyên năm? 

  Mong mọi người giúp đỡ.

  Xin cảm ơn!

   

   
  Báo quản trị |  
 • #415576   15/02/2016

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Chào bạn Violet223, nếu đã chấm dứt HĐLĐ vào tháng 05/2015 thì công ty bạn không phải làm Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên này nhé

   
  Báo quản trị |  
 • #416305   22/02/2016

  Nhờ mọi người tư vấn giúp mình một chút. Mình đang làm việc cho 1 tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, vậy không biết mình có nằm trong diện được miễn thuế thu nhập cá nhân. Nếu có vậy mình có phải làm bất cứ thủ tục nào không?

   
  Báo quản trị |  
 • #416415   23/02/2016

  TUYETNGUYEN1504
  TUYETNGUYEN1504

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/02/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Thân gửi các A/C

  Mình đang làm việc cho DN nhà nước và có thu nhập thêm từ cho thuê mặt bằng dưới 20 triệu / tháng.

  Vậy cho tôi hỏi khi thực hiện QT Thuế TNCN năm 2015 tôi có được ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập quyết toán hộ được kg?

  Xin cám ơn các A/C

   
  Báo quản trị |  
 • #416422   23/02/2016

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14963)
  Số điểm: 99995
  Cảm ơn: 3501
  Được cảm ơn 5365 lần
  SMod

  Bạn TUYETNGUYEN1504 hãy đọc kỹ mục 2.3 bài viết đầu tiên

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  TUYETNGUYEN1504 (25/02/2016)
 • #416546   24/02/2016

  thai.nguyen
  thai.nguyen

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:15/09/2015
  Tổng số bài viết (30)
  Số điểm: 195
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 6 lần


  Thế đã có bác nào tự quyết toán chưa nhỉ? 

  Hình như hướng dẫn thì có nhưng biểu mẫu thực hiện thì chưa có

   
  Báo quản trị |  
 • #417205   01/03/2016

  phuongdung1803
  phuongdung1803

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/02/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin chào Dân Luật , 

   

  Dân Luật cho mình hỏi , Mình đi làm từ tháng 1 đến tháng 6 , tháng 7 đến tháng 12 mình ko có việc làm và thời gian này mình hưởng trợ cấp thất nghiệp , 

  Vậy khi quyết toán thuế TNCN mình có phải kê khai khoản hưởng trợ cấp thất nghiệp như là khoản tiền lương không ah?

   

  Xin cảm ơn

  Dung

   
  Báo quản trị |  
 • #417261   01/03/2016

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14963)
  Số điểm: 99995
  Cảm ơn: 3501
  Được cảm ơn 5365 lần
  SMod

  Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền không phải chịu thuế TNCN bạn nhé, do vậy không cần phải kê khai.

   
  Báo quản trị |