Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với cán bộ, công chức, VC năm 2021

Chủ đề   RSS   
 • #565242 24/12/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với cán bộ, công chức, VC năm 2021

  chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với cán bộ, công chức

  Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học 

  Không ít các trường hợp hiện nay nhiều cán bộ, công chức, viên chức còn sử dụng bằng tiếng anh, tin học trình độ A, B, C và thắc mắc về việc quy đổi theo quy định hiện hành, dưới đây là nội dung hướng dẫn để mọi người rõ hơn. 

  Hiện nay, quy định về trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức  được quy định trong các Thông tư về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là căn cứ vào Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

  Ngày 03/8/2016, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 3755/BGDĐT-GDTX để hướng dẫn việc quy đổi đối với trình độ ngoại ngữ sẽ thực hiện theo Công văn 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 như sau:

  STT

  Trình độ quy đổi

  Trình độ tương đương theo Khung ngoại ngữ 6 bậc

  1

  Trình độ A theo Quyết định 177

  Bậc 1

  Trình độ A1 theo Quyết định 66

  2

  Trình độ B theo Quyết định 177

  Bậc 2

  Trình độ A2 theo Quyết định 66

  3

  Trình độ C theo Quyết định 177

  Bậc 3

  Trình độ B1 theo Quyết định 66

  4

  Trình độ B2 theo Quyết định 66

  Bậc 4

  5

  Trình độ C1 theo Quyết định 66

  Bậc 5

  6

  Trình độ C2 theo Quyết định 66

  Bậc 6


  Công văn nêu rõ: Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc.

  Về việc quy đổi đối với trình độ tin học:

  Trình độ tin học của giáo viên các cấp được quy định trong các Thông tư liên tịch về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên căn cứ quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

  Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đang triển khai trước ngày thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT (10/8/2016) vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ ứng dụng cho đến khi kết thúc.

   
  7003 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #575790   28/09/2021

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (794)
  Số điểm: 6730
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 129 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn, thông tin rất hữu ích và có căn cứ pháp lý rõ ràng, những người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viên chức cần thực hiện các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học,... theo ngạch đối với công chức, viên chức, nhiều người còn chưa nắm rõ quy định cụ thể ở văn bản quy phạm pháp luật nào và cách quy đổi trình độ, bài viết cung cấp được căn cứ pháp lý khá đầy đủ.

  Cập nhật bởi Hong312 ngày 28/09/2021 11:49:49 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #579981   29/01/2022

  Cảm ơn các thông tin từ bạn. Tuy nhiên cũng cần lưu ý thêm Với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C theo Quyết định 21/2000/QĐ-BGDĐT đang triển khai trước ngày 10/8/2016 vẫn được tiếp tục thực hiện và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

  Cập nhật bởi hieuan165@gmail.com ngày 29/01/2022 08:42:56 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #580122   30/01/2022

  Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với cán bộ, công chức, VC năm 2021

  Cảm ơn bạn vì những chia sẻ bổ ích. Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc. Mong được đọc thêm nhiều bài viết hay từ bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #582246   30/03/2022

  Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với cán bộ, công chức, VC năm 2021

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, tuy nhiên, vừa qua Bộ Nội vụ vừa có báo cáo số 2499/BNV-CCVC về việc rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức. Theo báo cáo, Bộ Nội vụ đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

  Theo báo cáo, qua tổng hợp báo cáo của 15/18 bộ, ngành cho thấy, theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, quy định của Chính phủ và các bộ, ngành, việc đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức được thực hiện đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức và bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

  Trong đó, có 3 loại chứng chỉ bồi dưỡng yêu cầu bắt buộc đối với công chức, viên chức.

  Loại thứ nhất là chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý được thực hiện trước khi bổ nhiệm. Theo yêu cầu tại Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

  Loại thứ hai là chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức (đây là điều kiện bắt buộc khi thực hiện việc bổ nhiệm hoặc đăng ký dự thi nâng ngạch, chức danh nghề nghiệp), bao gồm: chứng chỉ bồi dưỡng về lý luận chính trị, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

  Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo ngạch công chức có 66 loại chứng chỉ/79 ngạch công chức, chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức có 145 loại chứng chỉ/189 chức danh nghề nghiệp viên chức. 74/79 ngạch công chức và 155/189 chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ; 74/79 ngạch công chức và 142/189 chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ.

  Loại thứ ba là chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm.

   
  Báo quản trị |  
 • #583730   30/04/2022

  minhhanhuynh2102
  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1345
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với cán bộ, công chức, VC năm 2021

  Cảm ơn bạn đã bổ sung những thông tin bổ ích, việc quy định trình độ ngoại ngữ, tin học sẽ gúp sàn lọc những cán bộ, công chức, viên chức có đủ tài năng để làm việc. Bên cạnh đó đáp ứng được nhu cầu hội nhập trong thời điểm hiện nay trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

   
  Báo quản trị |