Hướng dẫn quy định tăng tuổi nghỉ hưu đối với CB, công chức, VC nghỉ trước và sau 01/01/2021

Chủ đề   RSS   
 • #558817 28/09/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Hướng dẫn quy định tăng tuổi nghỉ hưu đối với CB, công chức, VC nghỉ trước và sau 01/01/2021

   tăng tuổi nghỉ hưu

   Tăng tuổi nghỉ hưu

  Công văn 5081/BNV-CCVC được Bộ Nội vụ vừa ban hành ngày 26/9/2020 về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động 2019, theo đó:

  Thực hiện quy định về tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. Theo quy định hiện hành thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức phải ra thông báo nghỉ hưu trước 06 tháng và ra quyết định nghỉ hưu trước 03 tháng tính đến thời điểm công chức, viên chức nghỉ hưu theo quy định. Để bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu (thời điểm thông báo nghỉ hưu, ra quyết định nghỉ hưu), sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương như sau:

  1. Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 01/01/2021, khi xem xét ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được tính trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

  Trường hợp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải ra thông báo lại; thời điểm ra quyết định nghỉ hưu thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Công văn này.

  2. Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu trước ngày 01/01/2021 mà thuộc trường hợp được áp dụng lùi thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 46/2010/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 40 Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì không thuộc trường hợp được áp dụng tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019; thời điểm ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Xem chi tiết công văn: TẠI ĐÂY

   
  2534 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #558867   28/09/2020

  quachlinh197
  quachlinh197
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2020
  Tổng số bài viết (259)
  Số điểm: 1970
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 26 lần


  Tre già măng mọc, đó là lẽ tự nhiên không cần bàn cãi. Tuy nhiên, có những cán bộ công chức đến tuổi về hưu nhưng vẫn còn sức khỏe và trí tuệ để đóng góp thì cần rất tôn trọng và có thể để họ tiếp tục cống hiến, nhưng cũng cần xem xét cho về hưu sớm với những người thiếu năng lực.

   
  Báo quản trị |  
 • #559067   29/09/2020

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 110 lần


  Nội dung công văn hướng dẫn rất cụ thể, đồng thời cảm ơn tác giả đã nêu quan điểm giải thích nội dung quy định trên. Việc ra quyết định thông báo về thời điểm nghỉ hưu cho công chức viên chức là hoàn toàn cần thiết. Cảm ơn bài viết của bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #559280   29/09/2020

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1970)
  Số điểm: 13203
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 254 lần


  Từ ngày 01/01/2021 sắp tới thì tuổi nghỉ hưu sẽ tăng lên theo lộ trình cụ thể. Mình thấy việc tăng lên như vậy là cần thiết khi cơ cấu dân số chúng ta đang già đi, việc tăng sẽ giúp duy trì lực lượng lao động. Mặt khác, việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ giảm áp lực cho quỹ BHXH trong thời gian sắp tới.

   
  Báo quản trị |