Hướng dẫn nộp hồ sơ đề xuất dự án giảm nghèo bền vững lĩnh vực giáo dục năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #606338 24/10/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2259)
  Số điểm: 75880
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1956 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn nộp hồ sơ đề xuất dự án giảm nghèo bền vững lĩnh vực giáo dục năm 2024

  Công văn 5850/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2023 tải được Bộ GD&ĐT ban hành ngày 23/10/2023 về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đề xuất dự án thuộc Kế hoạch triển khai CTrMTQG giảm nghèo bền vững của BGDĐT năm 2024.
   
  Theo đó, hồ sơ đề xuất nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch triển khai CTrMTQG giảm nghèo bền vững của BGDĐT năm 2024 như sau:
   
  huong-dan-nop-ho-so-de-xuat-du-an-giam-ngheo-ben-vung-linh-vuc-giao-duc
   
  (1) Đối với nhiệm vụ thuộc Dự án 2 
   
  (đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo)
   
  - Các cơ sở đào tạo đang triển khai các mô hình được phê duyệt từ năm 2022, 2023 và tiếp tục triển khai trong năm 2024, lập hồ sơ đề xuất bao gồm:
   
  + Kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ của năm 2024.
   
  + Dự toán chi tiết triển khai kế hoạch năm 2024 với đầy đủ nội dung, mức chi, định mức theo quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 (Thông tư số 55/2003/TT-BTC).
   
  + Công văn đề xuất nhiệm vụ của đơn vị.
   
  - Các cơ sở đào tạo đề xuất nhiệm vụ mới triển khai trong năm 2025, tiến hành rà soát, đánh giá các mô hình, dự án ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình
   
  kinh doanh, các đề tài nghiên cứu khả thi có thể triển khai hỗ trợ người dân, giải quyết sinh kế, việc làm giảm nghèo và lập hồ sơ đề xuất dự án bao gồm:
   
  + Kế hoạch triển khai theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ LĐTBXH hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
   
  + Dự toán chi tiết triển khai mô hình với đầy đủ nội dung, mức chi, định mức theo quy định tại Thông tư số 55/2003/TT-BTC (Mỗi mô hình thời gian triển khai không quá 3 năm và kinh phí không vượt quá 1 tỷ/năm).
   
  + Giấy xác nhận của chính quyền địa phương về việc đồng ý triển khai mô hình, dự án trên địa bàn (đối với mô hình sinh kế, mô hình phát triển sản xuất); Xác nhận của người dân đồng ý tham gia (đối với các mô hình phát triển kinh doanh, dịch vụ; mô hình khởi nghiệp).
   
  + Công văn đề xuất nhiệm vụ của đơn vị.
   
  (2) Đối với nhiệm vụ thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 7 
   
  (nâng cao năng lực cho sinh viên hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương)
   
  Các cơ sở đào tạo rà soát, lập danh sách các sinh viên năm thứ 4, năm thứ 3 thuộc nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, trong quá trình học tập luôn tích cực tham gia các hoạt động khởi nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động vì cộng đồng, có nguyện vọng tham gia các dự án khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp. Lập hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bao gồm:
   
  - Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn dành cho sinh viên, với đầy đủ mục tiêu, nội dung, thời gian tổ chức, số lớp, kết quả dự kiến.
   
  - Dự toán kinh phí tổ chức (số lượng tối thiểu 30 sinh viên trên lớp) theo định mức quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC.
   
  - Công văn đề xuất nhiệm vụ của đơn vị.
   
  Xem thêm tải Công văn 5850/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2023 ban hành ngày 23/10/2023.
   
  71 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận