Hướng dẫn nội dung phải ghi trên nhãn một số hàng hóa bằng phương thức điện tử

Chủ đề   RSS   
 • #597001 11/01/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1828)
  Số điểm: 63760
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1360 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn nội dung phải ghi trên nhãn một số hàng hóa bằng phương thức điện tử

  Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử

  Theo đó, quy định đối tượng và nguyên tắc thể hiện một số nội dung bắt buộc bằng phương tiện điện tử như sau:

  Thứ nhất, về đối tượng:

  Thông tư 18/2022/TT-BKHCN áp dụng cho 02 nhóm đối tượng sau:

  - Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa;

  - Cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan

  Thứ hai, nguyên tắc thể hiện một số nội dung bắt buộc bằng phương thức điện tử

  Nguyên tắc 01:Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa được lựa chọn một trong bốn phương thức sau:

  - Ghi nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử 

  - Ghi trên nhãn hàng hóa gắn trực tiếp trên hàng hóa 

  - Ghi trên bao bì thương phẩm của hàng hóa 

  - Ghi trong tài liệu kèm theo của hàng hóa 

  (căn cứ tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 111/2021/NĐ-CP)

  Nhóm hàng hóa và nội dung thể hiện bằng phương thức điện tử thực hiện theo quy định tại Phụ lục “Một số nội dung theo tính chất của hàng hóa được thể hiện bằng phương thức điện từ” ban hành kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BKHCN.

  Nguyên tắc 02: Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa khi thể hiện nội dung ghi nhãn theo phương thức điện tử quy định tại Thông tư này bảo đảm các yêu cầu sau:

  - Phương thức điện từ được thể hiện rõ đường dần trên nhãn hàng hóa, ví dụ: mã số mã vạch, mã QR code, trên màn hình điện tử của sản phẩm có màn hình hoặc các phương thức điện tử thông dụng khác;

  - Bảo đảm phương tiện, thiết bị và/hoặc hướng dẫn khách hàng truy cập nội dung quy định bằng phương thức điện tử của nhãn hàng hóa tại chỗ;

  - Nội dung thể hiện bằng phương thức điện tử phải tương ứng với nội dung thể hiện trên nhãn trực tiếp, không làm người đọc, xem, nghe hiểu sai lệch bản chất của hàng hóa.

  Xem chi tiết tại Thông tư 18/2022/TT-BKHCN có hiệu lực ngày 15/02/2023.

   
  220 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận