Hướng dẫn người lao động xác định thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #592322 10/10/2022

  Hướng dẫn người lao động xác định thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Căn cứ vào khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm 2013, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người đó. Cụ thể:

  - Hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp khi đóng đủ từ 12 đến 36 tháng bảo hiểm thất nghiệp;

  - Hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp khi đóng đủ thêm 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp;

  - Tổng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa: Không quá 12 tháng.

  Lưu ý: Nếu người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng mà có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó sẽ được bảo lưu để làm căn cứ tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng hưởng.

  Căn cứ Điều 50 Luật Việc làm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính theo công thức sau:

  Trợ cấp thất nghiệp/tháng = 60% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

  Trong đó: Mức trợ cấp thất nghiệp bị giới hạn mức tối đa như sau:

  - Người lao động hưởng lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: mức hưởng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở.

  - Người lao động làm việc tại doanh nghiệp thông thường: mức hưởng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở.

  Ví dụ: Anh A có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 52 tháng thì khi nghỉ việc, anh A sẽ được hưởng 4 tháng trợ cấp thất nghiệp (tương đương 48 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp) và được bảo lưu 04 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng sau.

  Giả sử với mức lương bình quân 06 tháng cuối trước khi nghỉ việc của anh A là 05 triệu đồng/tháng.

  Thời gian được hưởng bảo hiểm thất nghiệp của anh A được xác định như sau:

  - 36 tháng đầu tiên, anh A được hưởng 03 tháng trợ cấp.

  - 12 tháng tiếp theo, anh A được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp.

  - 04 tháng dư còn lại, anh A được bảo lưu để cộng dồn cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo.

  Như vậy, anh A sẽ được hưởng 04 tháng trợ cấp thất nghiệp và mức hưởng mỗi tháng là:

  Tiền trợ cấp thất nghiệp/tháng = 5 triệu đồng x 60% = 3 triệu đồng/tháng.

   
  98 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận