Hướng dẫn nâng ngạch để nghỉ hưu đối với cán bộ cấp xã theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

Chủ đề   RSS   
 • #541910 26/03/2020

  Hướng dẫn nâng ngạch để nghỉ hưu đối với cán bộ cấp xã theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

  Theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tại tiết 2, điểm đ, khoản 1, Điều 3 quy định:Cán bộ đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật trong thời gian 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề để nghỉ hưu”.

  Như vậy việc nâng ngạch tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên có thực hiện đối với cán bộ cấp xã đang giữ ngạch chuyên viên nâng lên ngạch chuyên viên chính để thực hiện chế độ nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP hay không?

  Rất mong Luật sư tư vấn giúp ? 

   
  1361 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vohuynhlamphuong vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/03/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận