Hướng dẫn mới về Giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN

Chủ đề   RSS   
 • #400838 29/09/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Hướng dẫn mới về Giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN

  Việc lưu ký Giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hiện nay được thực hiện theo Quyết định 1022/2004/QĐ-NHNNQuyết định 42/2006/QĐ-NHNN.

  Tuy nhiên, quá trình thực hiện tồn tại nhiều thiếu sót, chưa có cơ chế đảm bảo quản lý chặt chẽ việc lưu ký giấy tờ có giá này tại Ngân hàng Nhà nước. Vì thế, trong thời gian tới, sẽ có Thông tư mới quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước thay thế Quyết định 1022/2004/QĐ-NHNN và Quyết định 42/2006/QĐ-NHNN.

  Theo đó, giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước phải thuộc danh mục và đáp ứng các điều kiện nhất định. Cụ thể:

  Danh mục giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước

  - Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

  - Trái phiếu Chính phủ.

  - Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn.

  - Các loại giấy tờ có giá khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.

  Điều kiện giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước         

  - Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của thành viên.

  - Giấy tờ có giá đã chốt quyền nhận gốc và lãi khi đáo hạn không được lưu ký và tham gia các nghiệp vụ tại Ngân hàng Nhà nước.

  - Mệnh giá giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước là 100.000 Việt Nam Đồng hoặc bội số của một 100.000 Việt Nam Đồng.

  Đối với một số giấy tờ có giá đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước trực tiếp quản lý gồm Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Trái phiếu đặc biệt của VAMC, Trái phiếu do VAMC phát hành, mệnh giá được tính đến đơn vị 01 Việt Nam Đồng.

  - Giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước được thống nhất quản lý theo hệ thống mã định danh chứng khoán quốc tế (ISIN) đã cấp khi phát hành.

  - Giấy tờ có giá dạng chứng chỉ lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước phải nguyên vẹn, không rách nát, hư hỏng, không bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hình ảnh hoa văn, chữ, số, không bị nhàu, nát, nhòe, bẩn, cũ.

  Phương thức giao dịch với NHNN

  Bao gồm bằng văn bản giấy hoặc qua hệ thống giao dịch điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

  Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định chi tiết việc quản lý lưu ký giấy tờ có giá trong các nghiệp vụ thị trường mở, chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các thành viên, cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng…

  Xem chi tiết tại dự thảo Thông tư quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

   
  16985 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận