Hướng dẫn mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công, viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #387489 11/06/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4257 lần


  Hướng dẫn mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công, viên chức

  Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá, phân loại cán bộ, công, viên chức vừa được ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2015. Theo đó, Nghị định này hướng dẫn chi tiết về tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công, viên chức.

  Đánh giá theo từng năm và tổ chức đánh giá vào tháng 12 hàng năm

  Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.

  Trường hợp cán bộ, công, viên chức chuyển nơi công tác thì đơn vị mới phải kết hợp với ý kiến nhận xét của đơn vị cũ để đánh giá, phân loại nếu cán bộ, công, viên chức đó đã công tác tại đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên.

  Thời điểm tiến hành đánh giá, phân loại cán bộ, công, viên chức là vào tháng 12 hàng năm.

  Riêng với các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc trước tháng 12 hàng năm thì thời điểm tiến hành đánh giá, phân loại cán bộ, công, viên chức do người đứng đầu quyết định.

  Có 4 mức để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  - Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

  - Không hoàn thành nhiệm vụ.

  Cụ thể các chỉ tiêu để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức như sau:

   
  12201 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  Xmen-8711 (12/06/2015) admin (12/06/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #387518   12/06/2015

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4257 lần


   

  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

  Không hoàn thành nhiệm vụ

  CÁN BỘ

  - Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh.

  - Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý.

  - Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hay ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất.

  - Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả tốt, có tác động trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hay ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

  - Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hay ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận.

  - Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh.

  - Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý.

  - Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hay ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất.

  - Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức đạt kết quả, có tác động nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hay ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

  - Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh.

  - Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý.

  - Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hay ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, hoàn thành nhiệm vụ đột xuất.

  - Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức đạt kết quả.

   

   

  Có một trong các tiêu chí sau:

  - Không thực hiện hay vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hay pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền nghiêm khắc phê bình hay xử lý kỷ luật theo quy định.

  - Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hay quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  - Để xảy ra mất đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao phụ trách, quản lý và bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất.

  - Không hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao phụ trách.

  - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục và tiến hành kiểm điểm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị hay ngành, lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm.

  - Có liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.

  CÔNG CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

  - Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

  - Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

  - Có tinh thần chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

  - Có thái độ đúng mực, xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thực hiện tốt phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực. tham nhũng, tham ô, lãng phí.

  - Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

  - Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất.

  - Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài  hay sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận.

  - Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

  - Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

  - Có tinh thần chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

  - Có thái độ đúng mực, xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thực hiện tốt phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực. tham nhũng, tham ô, lãng phí.

  - Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

  - Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất.

   

  - Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

  Có một trong các tiêu chí sau:

  - Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm.

  - Thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm về tiến độ.

  - Tham mưu đề xuất giải quyết công việc chưa đảm bảo chất lượng, chưa đúng quy định pháp luật hay đến mức để cấp trên xử lý lại.

  - Không có thái độ đúng mực hay xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

  - Có biểu hiện cửa quyền, hách dịch gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãnh phí trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

   

  Có một trong các tiêu chí sau:

  - Không thực hiện hay vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hay pháp luật Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hay cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

  - Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hay quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất.

  - Không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ.

  - Thực hiện nhiệm vụ, công vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục.

  - Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  - Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm.

  - Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật.

   

  CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

  - Đáp ứng đủ các điều kiện như với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất.

  - Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

  - Có năng lực tập hợp, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đoàn kết thống nhất.

  - Đáp ứng đủ các điều kiện như với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, hoàn thành nhiệm vụ đột xuất.

  Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

  - Có năng lực xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đoàn kết thống nhất.

  - Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm.

  - Công tác, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị chậm tiến độ, chưa đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

  - Giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng quy định pháp luật, chưa gây hậu phải có biện pháp khắc phục.

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

  Có một trong các tiêu chí của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo hoặc một trong các tiêu chí sau:

  - Liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách và bị xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật.

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm.

  - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục.

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo quản lý xảy ra mất đoàn kết.

   

  VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC LÃNH ĐẠO

  - Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hay nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả, nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất.

  - Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc.

  - Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sử, tôn trọng phục vụ, giao tiếp với nhân dân, có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị, có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  - Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hay sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

  - Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hay nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất.

  - Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc.

  - Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sử, tôn trọng phục vụ, giao tiếp với nhân dân, có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị, có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  - Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hay sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

  - Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hay nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất.

  - Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc.

  - Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sử, tôn trọng phục vụ, giao tiếp với nhân dân, có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị, có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  - Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hay sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

  Có một trong các tiêu chí sau:

  - Hoàn thành dưới 70% công việc hay nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết.

  - Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Thực hiện công việc hay nhiệm vụ không đạt yêu cầu.

  - Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ.

  - Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật.

  - Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị.

  - Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị.

  - Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.

   

  VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

  - Đáp ứng các tiêu chí với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

  - Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc.

  - Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp luật.

  - Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.

  - Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc.

  - Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp luật.

  - Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.

  - Đáp ứng các tiêu chí trên với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

  - Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp luật.

  - Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc

  - Có một trong các tiêu chí như với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo hoặc một trong các tiêu chí sau:

  - Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc.

  - Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật.

  - Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.

   

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 12/06/2015 09:32:13 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #387520   12/06/2015

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4257 lần


  Mình có đính kèm file word bản hướng dẫn này, các bạn có thể tải về dùng nhé. 

   
  Báo quản trị |