Hướng dẫn mới về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên

Chủ đề   RSS   
 • #421349 12/04/2016

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Hướng dẫn mới về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên

  Mới đây, Bộ Tài chính đã có Dự thảo Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thay thế quy định về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên tại Thông tư 72/2007/TT-BTC.

  Theo đó, thay vì tất các kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề không bắt buộc cập nhật kiến thức thì theo Dự thảo Thông tư này chỉ không bắt buộc cập nhật kiến thức  đối với kiểm toán viên mới được cấp chứng chỉ tính từ thời điểm được cấp đến ngày 31/12 của năm sau năm được cấp.

  Quy định không bắt buộc cập nhật kiến thức này cũng áp dụng tương tự đối với kế toán viên mới được cấp chứng chỉ hành nghề.

  Về việc cập nhật kiến thức, được bao gồm 02 loại:

  - Loại bắt buộc: Các quy định pháp luật về kế toán, thuế của Việt Nam.

  - Loại không bắt buộc: Tài chính, pháp luật về kinh tế có liên quan, kỹ năng quản lý, kinh nghiệm thực hành kế toán (bao gồm cả quy trình nghiệp vụ kế toán), chuẩn mực kế toán quốc tế và đạo đức nghề nghiệp và các kiến thức và thông tin liên quan đến nghề nghiệp.

  Tài liệu cập nhật có thể trình bày dưới dạng văn bản hoặc dữ liệu điện tử.

  Thời gian cập nhật kiến thức

  - Tối thiểu 40 giờ trong năm trước năm liền kề năm đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, trong đó, tối thiểu 20 giờ cập nhật kiến thức pháp luật về kế toán, thuế của Việt Nam.

  - Người không hành nghề dịch vụ kế toán trong thời gian từ 24 tháng liên tục trở lên tính đến thời điểm đăng ký phải có tối thiểu 80 giờ cập nhật kiến thức trong năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, trong đó có tối thiểu 40 giờ cập nhật kiến thức về kế toán, thuế của Việt Nam.

  Số giờ cập nhật kiến thức hàng năm của kế toán viên được tính cộng dồn, từ ngày 16/8 của năm trước đến ngày 15/8 của năm sau.

  Kế toán viên cập nhật kiến thức ở đâu?

  Ở các tổ chức do Hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được Bộ Tài chính chấp thuận.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

   
  7396 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #444309   24/12/2016

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Chào các bạn, vừa rồi, Bộ Tài chính vừa ban hành chính thức Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Trong đó, có một số nội dung đặc biệt quan trọng:

  Sẽ đình chỉ 01 năm hành nghề dịch vụ kế toán nếu không cập nhật đủ số giờ học bồi dưỡng kiến thức hàng năm

  Trường hợp đến hết ngày 15/12 năm nay mà kế toán viên hành nghề không cập nhật đủ số giờ theo quy định hoặc quá ngày 25/12 năm nay mà Bộ Tài chính không nhận được văn bản báo cáo tình hình hoàn thành sgiờ cập nhật kiến thức còn thiếu thì kế toán viên hành nghề sẽ bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán từ ngày 01/01 đến 31/12 năm sau.

  (Xem chi tiết tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 292)

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 24/12/2016 08:33:40 SA
   
  Báo quản trị |