Hướng dẫn mới về cấp Giấy phép xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #400950 30/09/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4258 lần


  Hướng dẫn mới về cấp Giấy phép xây dựng

  Nhằm hướng dẫn cụ thể về việc quản lý và cấp giấy phép xây dựng, Bộ Xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về giấy phép xây dựng và quản lý trật tư xây dựng sau khi Luật xây dựng 2014 được ban hành. 

  Theo đó, để được cấp Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ, các chủ đầu tư phải chuẩn bị các hồ sơ theo quy định sau:

  Đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ

  - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 7.

  - Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất quy định.

  - Hai bộ bản vẽ thiết kế được phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

    + Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

    + Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

    + Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.

  - Đối với nhà có tầng hầm, ngoài các giấy tờ trên, hồ sơ còn phải bổ sung văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

  Đối với trường hợp xây dựng mới công trình

  * Công trình không theo tuyến

  - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1.

  - Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất quy định.

  -Hai bộ bản vẽ thiết kế được phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

     + Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

     + Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

     + Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

  * Công trình theo tuyến trong đô thị:

  - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 1.

  - Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất quy định.

  - Hai bộ bản vẽ thiết kế được phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

    + Sơ đồ vị trí, hướng tuyến công trình.

    + Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000.

    + Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.

    + Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm: Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình.

  - Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến công trình

  - Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

  * Công trình tôn giáo:

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm các tài liệu như đối với công trình không theo tuyến và văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan Tôn giáo theo phân cấp.

  * Công trình tín ngưỡng:

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm các tài liệu như đối với công trình không theo tuyến

  * Công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

  - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 2.

  - Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất quy định.

  - Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, di tích lịch sử theo phân cấp.

  - Hai bộ bản vẽ thiết kế được phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

    + Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500.

    + Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500.

    + Bản vẽ mặt đứng, mặt cắt chủ yếu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.

  * Công trình quảng cáo:

  - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo quy định tại Phụ lục số 3.

  - Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất quy định.

  Trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo, thì phải có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình.

  - Hai bộ bản vẽ thiết kế được phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

  Đối với trường hợp công trình xây dựng mới:

  + Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ  1/50 - 1/500.

  + Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500.

  + Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50.

  + Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.

  Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp:

  + Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50;

  + Bản vẽ mặt cắt tại các vị trí liên kết giữa biển quảng cáo với công trình, tỷ lệ 1/50;

  + Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50 - 1/100.     

  * Công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế:

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài khác đầu tư tại Việt Nam được thực hiện như đối với công trình không theo tuyến và các điều khoản quy định của Hiệp định hoặc thoả thuận đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam.

  Trường hợp sửa chữa, cải tạo

  Chủ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

  - Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, theo mẫu tại Phụ lục số 8.

  - Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất quy định.

  - Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tư­ơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10x15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

  - Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

  Xem chi tiết tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về giấy phép xây dựng và quản lý trật tư xây dựng.

   
  11051 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #401134   01/10/2015

  Về cấp giấy phép xây dựng

  theo quy dinh cấp giấy phép xay dựng thì cần có hồ sơ ban vẽ được phê duyệt theo quy định nhưng xin hỏi ace là hồ sơ được phe duyệt là hồ sơ thiết kế cơ sở hay bắt buộc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công ạ
   
  Báo quản trị |  
 • #405289   05/11/2015

  oneclicklogin
  oneclicklogin
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2012
  Tổng số bài viết (358)
  Số điểm: 2819
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 142 lần


  Muốn vẻ bản vẻ được cấp phép xây dựng thì bản vẻ phải đúng quy hoạch nên phải xin "chứng chỉ quy hoạch", chỉ việc xin chứng chỉ này thôi đã mất cả tháng rồi!

  tuvan@tuvanphapluatvietnam.com.vn

   
  Báo quản trị |