Hướng dẫn làm đơn kiện UBND xã lạm quyền bán đất

Chủ đề   RSS   
 • #477418 06/12/2017

  conngly123

  Sơ sinh

  Hưng Yên, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Hướng dẫn làm đơn kiện UBND xã lạm quyền bán đất

  Xin hỏi cách làm đơn kiện UBND xã lạm quyền bán đất

   
  4871 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn conngly123 vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (06/12/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #477427   06/12/2017

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4227 lần


  Chào bạn , bạn có thể tham khảo mẫu đơn khởi kiện này và hướng dẫn cách điền thông tin bên dưới (căn cứ Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

   

  ĐƠN KHỞI KIỆN

                      Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

  Người khởi kiện: (3).................................................................................

  Địa chỉ: (4) ...............................................................................................

          Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

  Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)

  Người bị kiện: (5).....................................................................................

  Địa chỉ (6) ................................................................................................

  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

  Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)

  Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7).....................................

  Địa chỉ: (8)................................................................................................

  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………...(nếu có)

  Địa chỉ thư điện tử : ………………………………............(nếu có)

  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)..............................

  Địa chỉ: (10) ..............................................................................................

  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

  Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……............. (nếu có)

  Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)..........................

  ................................................................................................................

  Người làm chứng (nếu có) (12)...................................................................

  Địa chỉ: (13) ..............................................................................................

  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

  Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…......... (nếu có).

  Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)............

  1..............................................................................................................

  2..............................................................................................................

  (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) ........................................................................................................................

   

                Người khởi kiện (16)

   

   
   

   

   

   

  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 23-DS:

  (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

  (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

  (3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

  (4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

  (5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

  (6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

  (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

  (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

  (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

  (16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #477445   06/12/2017

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4130)
  Số điểm: 30170
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1984 lần


  conngly123 viết:

  Xin hỏi cách làm đơn kiện UBND xã lạm quyền bán đất

  Tình huống câu hỏi chưa rõ ràng. Tuy nhiên với thông tin "UBND xã lạm quyền bán đất" thì nhiều khả năng chỉ phải làm đơn tố cáo, chứ không phải khởi kiện.

   
  Báo quản trị |