Hướng dẫn ký tên, đóng dấu trong VB QPPL theo hướng dẫn mới

Chủ đề   RSS   
 • #566377 09/01/2021

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Hướng dẫn ký tên, đóng dấu trong VB QPPL theo hướng dẫn mới

  Hướng dẫn KÝ TÊN VĂN BẢN

  Hướng dẫn cách ký tên trong VB QPPL theo hướng dẫn mới

  Đây là nội dung tại Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ 1/1/2021.

  Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 65 về trình bày chữ ký văn bản của Nghị định 34 như sau:

  STT

  Loại VB QPPL

  Trình bày chữ ký

  1

  Đối với nghị định của Chính phủ, nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã

  Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký ban hành, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thay mặt Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tại các ký ban hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay mặt Ủy ban nhân dân ký ban hành và phải ghi chữ viết tắt “TM.” (thay mặt) vào trước từ “Chính phủ”, “Hội đồng Thẩm phán” và “Ủy ban nhân dân”.

   

  2

  Đối với nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

   

  Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký ban hành ghi chữ “TM.” trước chữ “Chính phủ”, “Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

  3

  Đối với quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước

  Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành.

   

  4

  Đối với thông tư liên tịch quy định tại khoảng 8a Điều 4 của Luật

  => quy định được sửa đổi, bổ sung

  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ cùng ký ban hành.

   

  5

  Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã

  Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực.

  6

  Trường hợp cấp phó ký thay văn bản thì phải ghi chữ viết tắt KT (ký thay) vào trước chức vụ của người có thẩm quyền ký ban hành văn bản

  Việc đóng dấu trên văn bản được thực hiện theo quy định của Chính phủ về công tác văn thư. Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

   
  4171 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  admin (11/01/2021) ThanhLongLS (09/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận