Hướng dẫn kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở của sĩ quan, cán bộ xã nghỉ việc sau ngày 01/7/2023

Chủ đề   RSS   
 • #604097 19/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2007)
  Số điểm: 65496
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1711 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở của sĩ quan, cán bộ xã nghỉ việc sau ngày 01/7/2023

  Đây là nội dung tại Thông tư 50/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP.
   
  huong-dan-kinh-phi-dieu-chinh-muc-luong-co-so-cua-si-quan-can-bo-xa-nghi-viec-sau-ngay-01-7-2023
   
  Theo đó, việc hướng dẫn xác định kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở của lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc được thực hiện như sau:
   
  (1) Đối tượng áp dụng xác định kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở
   
  Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc được điều chỉnh mức lương cơ sở thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổ chức chính trị - xã hội và Hội và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, đề nghị chú ý một số nội dung sau:
   
  - Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc để xác định nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở là số thực có mặt tại thời điểm ngày 01/7/2023 trong phạm vi số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt).
   
  - Không tổng hợp số đối tượng vượt chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) năm 2023; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý số biên chế dôi dư theo quy định của pháp luật.
   
  - Không tổng hợp số đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 24/2023/NĐ-CP.
   
  Các cơ quan, đơn vị bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao và các nguồn thu hợp pháp khác để chi trả cho các đối tượng này theo quy định tại Điều 12 Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  (2) Hướng dẫn thực hiện nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở
   
  Nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP cho các đối tượng nêu tại mục (1) căn cứ vào:
   
  - Mức tiền lương cơ sở tăng thêm.
   
  - Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ.
   
  - Hệ số phụ cấp lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp được quy định bằng mức tuyệt đối), tỷ lệ các khoản đóng góp theo chế độ (BHXH, BHTN, BHYT, kinh phí công đoàn). 
   
  Đồng thời, bao gồm nhu cầu kinh phí tăng thêm do điều chỉnh mức lương cơ sở để thực hiện các chế độ, chính sách sau:
   
  - Đóng BHYT cho thân nhân các đối tượng là:
   
  + Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Bộ Quốc phòng.
   
  + Công nhân và viên chức quốc phòng.
   
  + Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật, học viên CAND, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND, CAND và thân nhân người làm công tác cơ yếu.
   
  - Chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với:
   
  + Cấp ủy viên các cấp theo Quy định 169-QĐ/TW năm 2008.
   
  + Chế độ bồi dưỡng hàng tháng phục vụ hoạt động cấp ủy thuộc cấp tỉnh theo Quy định 09-QĐ/VPTW năm 2017.
   
  - Hoạt động phí của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
   
  - Hỗ trợ quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố theo mức khoán từ ngân sách nhà nước.
   
  * Riêng các cơ quan, đơn vị hành chính của trung ương đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 50/2023/TT-BTC.
   
  (3) Nhu cầu kinh phí điều chỉnh trợ cấp tăng thêm cho cán bộ xã nghỉ việc 
   
  Được xác định căn cứ vào số đối tượng thực có mặt tại thời điểm ngày 01/7/2023, mức trợ cấp tăng thêm quy định tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng.
   
  Bên cạnh đó, nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp, trợ cấp tính trên lương, ngạch, bậc hoặc mức lương cơ sở được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và hướng dẫn của các bộ, cơ quan Trung ương sau thời điểm ngày 01/7/2023 (nếu có) được tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 và xử lý nguồn thực hiện theo các quy định của Thông tư 50/2023/TT-BTC.
   
  Xem thêm Thông tư 50/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 31/8/2023.
   
  188 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (01/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận