Hướng dẫn khai thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

Chủ đề   RSS   
 • #611330 09/05/2024

  motchutmoingay24
  Top 200
  Lớp 5

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (419)
  Số điểm: 6151
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 126 lần


  Hướng dẫn khai thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

  Bài viết này sẽ hướng dẫn cách lập hồ sơ, nơi nộp hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

  (1) Khai thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

  Theo quy định tại điểm g khoản 4 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, quy định loại thuế, khoản thu thuộc ngân sách nhà nước khai theo từng lần phát sinh là:

  - Tổ chức, cá nhân khai thay nộp thay thuế TNCN cho cá nhân chuyển nhượng vốn góp, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế: có thể lựa chọn khai thuế TNCN theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng/quý.

  Như vậy, việc khai thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán là là loại thuế khai theo từng lần phát sinh và khai theo tháng/quý

  (2) Hồ sơ kê khai thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

  Căn cứ theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, hồ sơ khai thuế TNCN từ hoạt động chứng khoán bao gồm các thành phần sau đây:

  Đối với tổ chức, cá nhân khai thay nộp thay thuế TNCN cho cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế:

  - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 04/CNV-TNCN (ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC);

  - Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn theo Mẫu số 04-1/CNV-TNCN

  - Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán.

  Tải tờ khai thuế theo Mẫu số 04/CNV-TNCN tại đâyhttps://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/09/M%E1%BA%ABu%20TK%2004%20CNV-TNCN.doc

  Tải phụ lục bảng kê theo Mẫu số 04/CNV-TNCN tại đâyhttps://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/09/bk-bon-mot.doc

  Đối với tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán:

  - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 06/TNCN (ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC)

  - Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế) theo Mẫu số 06-1/BK-TNCN

  Tải tờ khai thuế theo Mẫu số 06/TNCN tại đâyhttps://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/09/TK%2006%20TNCN%20(1).doc

  Tải phụ lục bảng kê theo Mẫu số 06/BK-TNCN tại đâyhttps://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/09/(8)%20Mau%2006-1BK-TNCN.doc

  (3) Nơi nộp hồ sơ khai thuế TNCN

  Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh là tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi doanh nghiệp phát hành cổ phần mà cá nhân nhận chuyển nhượng (khoản 6 Điều 11 Nghị định 126/NĐ-CP)

  (4) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế (khoản 3 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019).

  Thời hạn nộp tiền thuế phát sinh là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

  Người nộp thuế lập hồ sơ và gửi đến cơ quan quản lý thuế để thực hiện việc khai thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.

  Trên đây là bài viết hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN khi nhận chuyển nhượng chứng khoán. Chúc bạn thực hiện thành công.

   
  191 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận