Hướng dẫn khai, nộp lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp, HKD năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #596750 31/12/2022

  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Hướng dẫn khai, nộp lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp, HKD năm 2023

  1. Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài năm 2023

  1.1. Khai lệ phí môn bài

  Căn cứ theo điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, lệ phí môn bài là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước khai theo năm. Cụ thể như sau:

  Doanh nghiệp khai lệ phí môn bài năm 2023 khi thuộc một trong trường hợp sau:

  (1) Doanh nghiệp mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh). 

  (2) Doanh nghiệp có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh. 

  (3) Doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

  (4) Doanh nghiệp có thay đổi về vốn.

  Thời hạn khai lệ phí môn bài:

  - Đối với trường hợp (1), (2), (3): thời hạn khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  - Đối với trường hợp (4): thời hạn khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

  Lưu ý: Hộ kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

  (Căn cứ khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

  1.2. Nộp lệ phí môn bài

  Theo quy định tại khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, lệ phí môn bài được doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp mỗi năm một lần trong thời hạn chậm nhất là vào ngày 30 tháng 01 hàng năm.

  Riêng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

  - Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.

  - Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

  Đối với hộ kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

  - Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.

  - Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

  2. Hồ sơ khai lệ phí môn bài năm 2023

  Căn cứ Thông tư 80/2021/TT-BTC, hồ sơ khai lệ phí môn bài bao gồm:

  - Tờ khai lệ phí môn bài theo Mẫu số 01/LPMB (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

  - Giấy ủy quyền trong trường hợp người nộp tờ khai không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  3. Nơi nộp tờ khai và lệ phí môn bài

  3.1. Địa điểm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

  Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp hồ sơ khai lệ phí môn tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh: Doanh nghiệp khai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính.

  (Căn cứ khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế 2019 và điểm k khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

  3.2. Địa điểm nộp tiền lệ phí môn bài

  Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp tiền lệ phí môn bài tại một trong các địa điểm sau:

  - Tại Kho bạc Nhà nước.

  - Tại cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế.

  - Thông qua tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế.

  - Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

  (Căn cứ khoản 1 Điều 56 Luật Quản lý thuế 2019).

   
  6541 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn anhhong58 vì bài viết hữu ích
  admin (27/03/2023) ATT2018 (07/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596791   01/01/2023

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Hướng dẫn khai, nộp lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp, HKD năm 2023

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ thông tin hữu ích trên. Thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập là vấn đề mà khi thành lập doanh nghiệp cần quan tâm đến. Mức đóng cũng như cách nộp lệ phí môn bài được quy định như thế nào? Đây cũng là một chủ đề rất nhiều người quan tâm tới.

   
  Báo quản trị |  
 • #597493   28/01/2023

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Hướng dẫn khai, nộp lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp, HKD năm 2023

  Cám ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Mình xin bổ sung trường hợp đối tượng được miễn lệ phí môn bài theo Điểm c Khoản 1 Điều 51 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định như sau:

  - Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

  - Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  - Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

  - Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

  - Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

  - Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

  - Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày 25/02/2020 thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  - Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoangvy15 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/01/2023)
 • #597495   28/01/2023

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Hướng dẫn khai, nộp lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp, HKD năm 2023

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Lệ phí môn bài là khoản tiền phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh dựa trên số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Để khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển, nhà nước áp dụng miễn lệ phí môn bài cho một số trường hợp, cụ thể căn cứ Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, được sửa đổi tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP, các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

  - Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

  - Miễn lệ phí trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:

  + Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới), kể từ ngày 25/02/2020

  - Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dtlanh99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/01/2023)
 • #599245   27/02/2023

  haohao2912
  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (317)
  Số điểm: 2863
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Hướng dẫn khai, nộp lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp, HKD năm 2023

  Cảm ơn các thông tin hữu ích từ bài viết của tác giả! Một số trường hợp được miễn lệ phí môn bài được quy định như sau:

  Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (được bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP) thì 10 trường hợp được miễn lệ phí môn bài bao gồm:

  - Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

  - Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  - Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

  - Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

  - Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

  - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp

  - Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

  - Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

  + Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

  + Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  + Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

  - Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

  + Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

  + Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

  + Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  - Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

   

   
  Báo quản trị |